Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten oktober 2016
Activiteitenagenda
Meer nieuwe activiteiten worden binnenkort toegevoegd! Datum: zondag 4-12-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Verbindingen met Zielsfamilie: De Oneindigheid van Schepping, beleeft in het mens-zijn De waarde van bijzondere, diepgaande, krachtige hartverbindingen die je mogelijk in je leven en gedurende je groei kunt tegen komen. Zielsfamilie en Zielsstructuren. Hoe zijn wij verbonden met elkaar? En wat is de Bedoeling wanneer dergelijke Zielsverbindingen wakker worden en elkaar ontmoeten in het mens-zijn op aarde? Karmische relaties, Tweelingstraal verbindingen, of Zielsfamilie op andere lagen van de bewustzijnsladder. Wat doet het met je? Wat brengt het je? En wat is de Hogere Bedoeling van ontmoetingen met leden van je Zielsfamilie/Zielenstructuur? Hoe ga je hier mee om? Waar zit de herkenning? En vele andere vragen zullen deze dag verhelderd worden. Herkenning van je Zielsfamilietrillingen en diepere reden van ontmoetingen. Uitwisseling van Blauwdrukvelden, frequentiepoorten openen, voorlopers en/of pioniers binnen Soulfamily structuren, en heel veel meer. Er leiden vele wegen naar Rome, maar voor volledige Ascensie zullen we allen vroeg of laat mede Zielen van dezelfde Zielsfamilie gaan ontmoeten, omdat eerst de individuele Ziel haar trilling en bewustzijn verhoogd, vervolgens de gehele Zielsfamilie structuur wordt meegenomen, waardoor de hele Zielengroep kan gaan Ascenderen. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 10-12-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Crystal Gate Activation Workshop (introductie) De Multidimensionale Apofyliet Kristal Poort I: De Brug van (mens) zijn naar (Bron) Zijn Een introductiedag voor de serie van workshops die in 2017 van start gaan. In deze nieuwe serie workshops zullen we op het Bronpotentieel van de Kristalwezens gaan afstemmen, vanuit de oneindige mogelijkheden van het Nu, waarin de innerlijke poorten van de Kristalwereld veel verder geopend zijn dan de recente afgelopen jaren.  Heel nieuwe coderingen, energieën, potentieel en dimensielagen van de kristallen worden daarmee toegankelijk om weer te voelen en ervaren. En dimensielagen, krachten en energieën die voorheen nog niet als mens toegankelijk waren, zullen zich nu meer en meer gaan blootgeven. Lees hier verder: www.praktijk-apofyliet.nl/crystalgateactivationworkshops2017.htm Deze eerste dag zullen we gaan werken met de Crystal Gate (Kristallen Poort) van het Apofyliet Kristal. Dit, omdat ik al vanuit het begin van de Praktijk werk vanuit deze Poort en daartoe steeds dieper de toegang heb gekregen in de loop der jaren om daadwerkelijk de kwaliteiten van het Hart van Bron belichamen op Aarde, als een Brug van Bewustzijn, heb mogen ervaren en verkennen. De Apofyliet Kristallen die met zulke hoge liefdevolle krachten de brug weten te slaan naar de veel dichtere minder transparante frequenties van het duale aardse bewustzijn, waardoor een Poort naar Bewustwording binnen het eigen Zelf ontstaat en gebouwd kan worden. We zullen in deze workshop niet alleen dieper de energetische werking van de Apofyliet kristallen gaan verkennen, maar ook: De Multidimensionale ingangen die de Apofyliet in resonantie kent als deze Poort en hoe verwerkt en verhoud zich dat in deze kristalsoort. Welke ingangen, Multidimensionaal Potentieel en kernkwaliteiten belichaamt de Apofyliet als kristal. En hoe verhoud zich dat met jouw Zijn? Hoe is hiermee te werken als mens-zijnde en wat kan dit betekenen voor je eigen persoonlijke Multidimensionale groei, het collectief Apofyliet Bewustzijn en het Grote Geheel van alle wijzigingen op grote schaal (collectief) van het Ascensie proces. Welke Blauwdrukvelden zijn verbonden aan deze kristalsoort en welke verbindingen zijn al actief werkzaam op aarde, welke dienen wij verder te activeren en integreren en hoe. Door de Kristallen Apofyliet Poorten te betreden vandaag start je een diepgaande initiatie en innerlijke activatie reis binnen je Zelf en jouw persoonlijke groei/Zielsprocessen. De Oer Kwaliteiten en Broncodering van de Apofyliet resonantie wordt daarmee ten diepste in jouw Wezen gewekt om weer te herinneren, eigen te maken en te integreren. Hoe dit exact werkt en welke waarde dit heeft zullen we gaan ervaren binnen de workshop. Maar daarnaast geeft het vertoeven in en het binnen gaan van de Apofyliet Kristallen Poort een diepere ingang en activatie aan het collectief van deze kristalsoort (op aarde) mee, waardoor de Poorten van deze Kristallen Poort als Levend Bewustzijn dieper geopend kunnen worden voor de kristallen die op en in de aarde zijn. We wijzigen daarmee dus de coderingen en energie van deze kristalsoort, op dat deze nog dieper tot haar recht kan komen en ieder die ermee werkt verder kan helpen in de persoonlijke (en collectieve) bewustzijnsgroei. Er vinden dus in deze workshops ook collectieve Blauwdrukwijzigingen plaats in de Kristal Energieën, waarmee het hoogste Potentieel van de kristallen ook geactiveerd wordt in onze aardse sfeer. Het zal een co-creatie worden van ons bewustzijn, het kristal bewustzijn en alle vanuit Bron uitstaande verbindingen van deze Kristallen Bewustzijnsvelden (of dat nu Meesters, Engelen, aardewezens, Draken, ET’s of wie dan ook zijn). Deze workshops zullen jouw bewustzijn werkelijk verder open ‘draaien’ en je heel veel nieuwe kwaliteiten, potentie en verbindingen van je Zijn leren kennen en integreren. De Kristallen Poorten als een weg ‘terug’ naar jouw Verlichte Wezen en Bron! Aanschaf van een kristal waarmee gewerkt is en of die opgeladen is in deze energieën van de workshop is mogelijk ! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Meer info: www.praktijk-apofyliet.nl/crystalgateactivationworkshops2017.htm Datum: 12-12-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 12-12 portaal: the 12 dimensions of Being Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 16-12-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 16-12-16 portaal: Paradijsmatrix van de Oorspronkelijke frequenties in 12 dimensie sferen Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-12 en 18-12 -’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching 2016 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 21-12-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Winter equinox: Return of the Light/Ra Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 29-12-’16 Tijd: 10.00-16.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Nieuwe maan: een afsluiting van het jaar en intenties/geboorte in het nieuwe jaar Incl. gezamenlijke oude jaars afsluiting met hapjes/drankjes Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 99,99 per persoon incl BTW Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 29-12-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Nieuwe maan: een afsluiting van het jaar en intenties/geboorte in het nieuwe jaar Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl