Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten Juli 2016
Activiteitenagenda
Meer data en afstand activaties worden binnenkort toegevoegd! Datum: 2-7-’16 Tijd: 11.00-ongeveer 16.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Ter gelegenheid van het 12 ½ jaar bestaan van Praktijk Apofyliet, een feestelijke heel bijzondere dag: Speciaal Healing Pad en Persoonlijke Activaties Vandaag vieren we het 12 ½ jarig bestaan van Spirituele Praktijk Apofyliet op een bijzondere manier die passend is bij de vele mogelijkheden die Praktijk Apofyliet biedt. Allereerst is de intentie een dag om elkaar te ont-moeten, samen te zijn, uit te kunnen wisselen en delen van energieën en ervaringen. Maar daarnaast wens ik persoonlijk, passend bij wat ik aanbiedt via de praktijk, om een mix van bijzondere energieën en mogelijkheden aan te bieden, die bekrachtigend op jouw Zijn en groeiprocessen werken. Energieën en mogelijkheden die aansluiten bij de Missie en werkwijzen van praktijk Apofyliet, maar ook bij de Ascensie- en groei processen van deze tijd. Om je hoger bewustzijn steeds dieper te helpen ‘landen’ in je mens-zijn, voor healing en bewustwording. Dit jaar is er geen kristallen labyrint georganiseerd met de zonnewende, en daarom vindt deze (heel andere) workshop voor een groot deel buiten plaats. Want de ervaring leert hoe prachtig en krachtig de natuur- energieën mee kunnen werken in onze healing en groeiprocessen. Globaal programma: Vanaf 11.00 uur zijn de ‘deuren’ geopend. Ont-moeten en uitwisselen van elkaar met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Rond 11.30 uur Welkom, opening en uitleg van de bijzondere activiteiten en mogelijkheden vandaag Rond 12.00-14.00 uur Persoonlijk Healing Initiatie pad* doorlopen op eigen tempo (op speciale en verrassende wijze) Tussen 12.00-14.00 uur is er tevens gelegenheid voor live mini-consulten ** Rond 14.00 uur moment van delen en uitwisselen van ervaringen Rond 14.30 uur groepsafstemming/channeling op de energieën van dat moment, voor verdieping van je persoonlijke proces en bewustwordingsweg. Rond 15.30/16.00 uur afsluiting van de dag Deze tijds indeling geeft een globaal beeld, we gaan mee in de stroming van het moment! *Persoonlijk Healing/Initiatie/Bekrachtiging pad: Een heel bijzondere nieuwe manier en healingpad wat speciaal voor vandaag geïnspireerd en ontworpen is, wat je op eigen gelegenheid en tempo mag doorlopen voor -verschillende soorten- healing, balancering, bewustwording, diepere activatie van jouw Zijn en diepere verankering van jouw Hoger Bewustzijn in je menselijk bewustzijn. Het pad omvat verschillende elementen voor de diepere opening, opbouw en healing van jouw energie en bewustzijn en is een letterlijke ervaringsreis door verschillende dimensies en hologrammen op zich! Gedurende deze dag ontvang je meer tekst en uitleg van wat we gaan doen en op welke wijze we het Healing Pad doorlopen en wat het inhoudt. Voor nu is dat nog even een verrassing hoewel ik graag wil verklappen dat we een waar Multidimensionaal initiatiepad binnen ons Zelf in de buitenlucht gaan bewandelen! En dat het een vreugdevol feestje vol Licht zal zijn! Ik zou zeggen, voel maar of het in jou resoneert, of je daar naar durft te luisteren en of je open staat voor verrassende nieuwe manieren! **Live Miniconsulten: Healing/reading/channeling op een vraag, persoonlijke korte activaties met Khemitische kaarten, essences, kristal of ander healingtool (de energieën van kristal of andere healingtool wordt daarmee dieper geopend en gekoppeld aan jouw persoonlijk bewustzijn en groeiproces zodat deze veel dieper kunnen doorwerken). Ook -gratis- adviezen op vragen over je eigen groei(processen) en of aanschaf van kristallen of andere producten  is mogelijk . Voor belangstelling voor een miniconsult/persoonlijke activatie graag even van te voren melden, i.v.m. tijdsplanning. De symbolische uitwisseling voor een miniconsult/activatie bedraagt deze dag € 12,50 Let op: een groot deel van deze dag vindt buiten plaats, dus houdt daar rekening mee i.v.m. weersinvloeden en kleding. Investering in je Zelf: Speciale prijs € 55,- per persoon incl BTW, koffie, thee, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 3-7-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching/Reading Dag Een workshopdag waarin we zo diep mogelijk gaan afstemmen op eigen persoonlijke Ascensie/groei processen, wat daarin aan de orde is, wat de energie van deze tijd daar in wakker maakt, waar knelpunten, valkuilen, kwaliteiten en ontwakende vermogens aanwezig zijn. Een dag vol bekrachtiging en erkenning van jouw processen en unieke Zijn!’ Voor iedere deelnemer in de groep zal er een stukje korte reading gegeven worden binnen de afstemmingen, om jouw ‘exacte locatie’ te bepalen binnen jouw Zielsevolutie en Ascensieprocessen. En om te detecteren wat er voor jouw Blauwdrukken nu van belang is binnen je persoonlijke groei. Deze persoonlijke readingen zullen tevens activaties inhouden, niet alleen voor je Zelf, maar ook voor de andere aanwezige deelnemers. Omdat we allemaal een Sleutel en weerspiegeling voor elkaar dragen. Een krachtige dag waarin je op Zielsniveau en menselijk niveau begeleid en gecoached wordt om je eigen processen, gevoelens, kwaliteiten ten diepste te verstaan. Zodat je exact weet waar je staat in je menselijke en Zielsgroei. En een weg kan vinden hoe deze twee innerlijke stromingen samen te brengen. Thematieken en groeistukken die bij deelnemers aan de orde zijn, zullen de leidraad zijn en vanuit een gezamenlijk veld verdieping, healing, verheldering en diepere acceptatie en ‘verstaan’ mogen vinden. Jouw groeiprocessen en die van mededeelnemers staan centraal! Het mooie is, door deze dieper te openen en delen er vaak lijnen zichtbaar worden die laten zien en ervaren dat je niet de enige bent die met dergelijke thema’s worstelt of stoeit, maar ook maakt het de lijn van de energie die in deze tijd een rol speelt veel duidelijker. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-7-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 7-7-7 Portaal: Dieper ontwaken en activeren van de Godinnen Kracht/Blauwdruk in de 7-7-7 codering (Pure Vrouwelijke Scheppingskracht) Zie de informatie over deze tijdsperiode:http://www.praktijk-apofyliet.nl/artikel777portalen2016.htm  Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9 en 10-7-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 4, Workshop 1 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 15-7-2016 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Voorbij de Nevelen van Avalon: Voorbij de sluiers van en ontwaken van de Goddelijke Vrouwelijke Blauwdruk Een workshop volledig in overeenstemming met de energieen van deze tijd en de energieen die aan de orde zijn. Om dieper ondersteund, bekrachtigd, gecoached en bewust te worden van je eigen processen van dit moment. Op persoonlijke en van collectieve aard. (voor meer info over de energie van deze maand/periode, zie: http://www.praktijk-apofyliet.nl/artikel777portalen2016.htm ) Op deze dag zullen we ons dieper gaan richten op alle sluiers, beschadigingen, littekens en wonden van het Vrouwelijk Blauwdrukveld die jou belemmeren in het neerzetten, leven en ervaren van je ware Vrouwelijke Blauwdruk Potentieel. De Versluierde Godin, de Gewonde Godin, de Afgewezen Godin, de Onzichtbare Godin en meer delen van ons Zelf zullen mogen doorvoelt, doorgrond en doorzien worden, waardoor de Oorspronkelijke Godinnen Kracht of Vrouwelijke Blauwdruk, in overeenstemming met de mogelijkheden van het Nu tot herrijzenis wordt gebracht. Hiermee kan een heel groot deel van onderdrukt potentieel aan Vrouwelijke Kracht kwaliteiten weer werkelijk deel van je worden in het hier en nu, aardse leven. De kracht van het hart, genezing, intuïtie, diepe Universele Kennis, gevoelslijnen, verbondenheid, etc. De Gewonde Vrouwelijke Kracht in ons is sinds enkele jaren steeds dieper voelbaar aan het worden, met de Bedoeling om ons Zelf te helpen terugkeren in ons volledige (gebalanceerde) Potentieel. Een workshop onder leiding van de Vrouwelijke Meesters van Inwijding vanuit de al-oude tradities van Avalon en in lijn en verbinding met de Godinnen Blauwdrukken van het oud Egyptische veld. Alle oude inwijdingspaden lopen direct en indirect via de Egyptische Matrix omdat deze de Kracht en Sleutels in zich draagt om alle Creaties en Realiteiten te gronden. De combinatie van Avalon/ Priesteressen of Godinnen Bewustzijn en de lijn van Isis, Hathor en Sekhmet om daadwerkelijk geboortegrond te scheppen voor de Godin (Vrouwelijke Blauwdruk) in jou, die mag gaan herrijzen in het Nu. Hoe deze velden zich met elkaar verhouden in jouw bewustzijn, gaan we nader onderzoeken en ervaren in deze workshop. Vanuit de 15-7 en 6-7 resonantie zal een extra krachtige toevoeging gebracht worden aan de workshop om ale wijzigingen, openingen en transformaties in bewustzijn ook daadwerkelijk manifest te maken, te gronden en neer te zetten in het fysieke, de belichaming, je mens-zijn. Investering in je Zelf: € 99,99 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. (Deze 9999-codering resoneert op het ten diepste tot voltooiing brengen van wijzigingen, het omkeren van het oude en geboren laten worden van het nieuwe binnen de 9 ervaringswerelden!) Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 15-7-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Centreren in je Vrouwelijke Kracht (Voorbereiding op het middelste 7-7-7 Portaal en 16- 7-16 Portaal) Afstemming in voorbereiding op het (bewust) betreden van het tweede 7-7-7portaal op 16-7-16. Een vervolg op het eerste 7-7-7 Portaal. Zie ook het artikel: www.praktijk-apofyliet.nl/artikel777portalen2016.htm Tijdens deze afstemming en transmissie wordt je afgestemd op jouw Zielsbewustzijn en Vrouwelijke Blauwdruk, in waar je nu staat in jouw groei. Processen die sinds het eerste 7-7-7 Portaal geïnitieerd en geactiveerd zijn, die via processen van groei haar weg in je leven vinden, worden nader onder de aandacht gebracht. Voor diepere bewustwording, het doorzien van de lijnen in jouw groei, verheldering, jezelf dieper centreren temidden van deze persoonlijke processen. Diepere gronding van alles wat innerlijk al aangeraakt en ontwaakt is. Ondersteuning bij integratie, afronding en voorbereiding op de volgende fase in dit proces binnen de energieën van deze maand. Daar waar het reeds doorleefde geïntegreerd raakt, ontstaat nieuwe ruimte om het vrouwelijke aspect binnen de Goddelijk Kind structuren dieper aan te trillen. Des te bewuster dat je het middelste 7-7-7 Portaal in je Zelf betreed, des te steviger ligt die basis om de man- vrouw aspecten in jou de ruimte te geven (Goddelijk en aardse aspecten) om deze met elkaar te balanceren en verenigen zodat het Goddelijk Kind aspect ook steeds dieper kan ontwaken in je mens-zijn. Dus het bouwt het fundament (bewuster) op om binnen je Aardse Zelf het draagvlak te zijn voor je eigen Bron. In de energieën van vandaag 15-7 worden de Blauwdruk frequenties dieper gekoppeld aan de ‘materie’, je fysieke lichaam, mens-zijn en belichaming van alle groei. Zowel basis als keelchakra spelen daarbij een rol in de Zelfcreatie van een nieuw draagvlak voor jouw Bronpotentie in je basis, in je menselijke leven. Je innerlijke reeds ontwaakte Scheppingskracht wordt daarmee ook aangesproken om bewuster in beweging te komen en zelf steeds meer Meester te zijn over jouw leven en pad van groei. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-7-’16 t/m 24-7-2016 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Oud Egyptische Mysterie School Inwijding (Intensive) Dag 1: de Mysteriën van Osiris Van beschadigde innerlijke mannelijke energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Mannelijke. Zodat je Ware Mannelijke Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn! Dag 2: De Mysteriën van Isis Van beschadigde innerlijke vrouwelijke energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Vrouwelijke. Zodat je Ware Vrouwelijke Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn! Dag 3: De Mysteriën van Horus Van beschadigde innerlijke kind energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Kind. Zodat je Ware Kind Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn! Deze intensive van 3 dagen biedt een krachtig draagvlak om heel dicht bij je Zelf te komen. En heel diep inzicht te krijgen in wie jij bent, waar jij staat in jouw unieke Zielsevolutie en pad van groei op aarde. Meer zicht op en feeling met de leerlessen, taken, knelpunten en uitdagingen, maar ook je kwaliteiten pakketje die je hebt meegenomen om hier op aarde te kunnen brengen. Juist door hier 3 dagen achter elkaar in te duiken, zul je in een heel verdiept veld van je Zelfkunnen komen, die echt wezenlijke veranderingen in je groei voelbaar en zichtbaar zal maken. Van Mens naar Ziel naar Goddelijk Bewustzijn! Vanuit de oud Egyptische Mysteriën, uit de oude inwijdingspaden van weleer, zullen we de Kosmische Kennis filteren, in een vertaalslag naar het Nu. De oude mystieke inwijdingspaden en hun multidimensionale diepgang die ook in het nu nog actueel zijn, en gaan over Schepping, Creatie, je eigen unieke Zielspad hierbinnen, de duale ervaringswerelden en het pad van herinnering aan de oprijzende kracht om weer volledig uit te kunnen lijnen met je Bron en Oorspronkelijke Potentie. De oud Egyptische Matrix speelt een belangrijke rol voor het Ontwakingsproces in het Nu en houdt nog vele Oorspronkelijke Coderingen en Kennis vast, die je in het Nu kunnen helpen herinneren. Het zijn de ‘broodkruimels’ die de weg naar ‘Huis’ helpen terug vinden. Door af te stemmen op de parallelle realiteiten, waarin de Oorspronkelijke Kennis nog altijd levend is, kunnen we deze via onze eigen Zielsherinneringen weer integreren in het Nu. Hoewel er ook in de Egyptische velden vele verdraaiingen, verbasterde informatie, ruis op de lijn en duale energieën aanwezig zijn, zullen we juist de kern (de broodkruimels zogezegd) er uit gaan halen die een leidraad naar je Oorspronkelijke Zelf bevatten. Door de oorspronkelijke Kennis te herinneren, inzichtelijk te maken en te gaan voelen binnen je Zelf, kan je Wezen zich steeds dieper openen voor je eigen Oorspronkelijke Inwijdingspad, van Bron naar de diepte kern van dualiteit en de weg terug naar Bron. De Multidimensionaliteit van de afdaling door vele dimensies heen, door de aarde werelden heen en de weg terug kunnen zich zo dieper in bewustzijn gaan ontvouwen, waardoor je een geheel ander Perspectief op je Zelf en de Schepping gaat herinneren. De oer Blauwdrukvelden van Isis, Osiris en Horus die oneindig liefdevol en groots zijn, zullen de liefdevolle begeleiding en omarming zijn, waar binnen we deze velden en resonanties in ons Zelf zullen gaan ervaren. Jouw persoonlijke processen van groei en alle knelpunten die je daarin tegen komt in het Nu op aarde, zullen de ingang zijn van waaruit we gaan werken. Van beschadigt- terug naar een onbevlekt bewustzijn! Wat biedt deze intensive je o.a. nog meer: *Dieper inzicht in de Mysteriën en Inwijdingspaden die van Universele orde zijn, maar gecodeerd bewaard zijn gebleven via het Egyptische Erfgoed. Van waaruit dieper inzicht in Schepping en Zielenpaden in evolutie ontstaat, maar ook diepere gevoelservaring van hoe dit binnen jouw bewustzijn werkt, ook in het nu. *Een dieper (in)zicht en uitlijning met jouw 3-voudigheid binnen deze Schepping: je mannelijke, vrouwelijke en Goddelijk Kind Blauwdrukken, die de ‘ingang’ (of juist doorgang) zijn naar je eigen overkoepelende Bron die alles wat je Bent omvat. *Dieper inzicht in ‘tegen werkende krachten’ van duaal en gepolariseerd bewustzijn en verstoringen in je eigen velden (en het Grote Geheel) die je weerhouden de Volledige Waarheid te zien en ervaren. *Dieper inzicht in de Neteru (Godskwaliteiten binnen je Zelf) en de Tempel Matrixen. Structuren en inwijdingspaden in de Oude Wereld en Nu en hoe verhouden deze zich met elkaar en met jouw Zijn in het Nu. *Dieper zicht op (persoonlijke) onbewuste knelpunten, de innerlijke Onderwereld (onbewuste velden) die je weerhouden om de Eenheid werkelijk te allen tijde te ervaren en (be)leven en die je steeds terug trekken in de wereld van afgescheidenheid en duaal bewustzijn. En leren deze aan te kijken, omarmen, helen en transformeren, zodat Bevrijding van het duale een feit wordt. *Diepere healing van gekwetste aardse man-vrouw-kind kwaliteiten en velden die je verbinding met het Oorspronkelijk Potentieel verstoren door oude littekens, patronen, duale herinnering steeds weer te herkauwen. *Diepte transformaties van deze en andere (persoonlijk aan de orde zijnde) oude innerlijke structuren, die van vele eeuwen en vele dimensies zijn. *Activaties van je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en innerlijke kwaliteiten waarmee je jouw Ziels Evolutie cyclus in ging. Diepte activaties in je Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken voor een dieper herstel, herinneren en ervaren van je eigen Goddelijke Heilige Drie Eenheid, die leidt naar je Bron Bewustzijn. Herinneren van jouw unieke coderingen, kunde, kwaliteiten en gaven. *Activaties om dieper in de belichaming van het Goddelijke in jou te komen, zodat het geleefd kan worden in het dagelijkse aardse leven. Activaties van hart en basis op verschillende dimensielagen incl. fysiek, zodat het ook echt hier ‘geïnstalleerd’ en belichaamd kan worden.Zodat het echt vorm kan krijgen in de mens die jij bent. *Reizen door dimensies binnen je Zelf om de lijn met Bron weer te herstellen, via welke paden, dimensies, tijdslijnen, incarnatie cycli, sterrenbewustzijn, etc. dan ook. *Persoonlijke ondersteuning in het krijgen van meer zicht op jouw persoonlijke Multidimensionale processen op weg terug naar Huis. *Ondersteuning in de vorm van essences, kaarten, Egyptische Healingtools, kristallen of wat maar nodig is gedurende de intensive. *En nog heel veel meer…. Van Afgescheidenheid en Pijn naar Zen, Overgave en naar Zijn! Investering in je Zelf: € 333,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-7-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Derde 7-7-7 Portaal: Dieper ontwaken en activeren van de Godinnen Kracht/Blauwdruk in de 7-7-7 codering (Pure Vrouwelijke Scheppingskracht) Zie de informatie over deze tijdsperiode:http://www.praktijk-apofyliet.nl/artikel777portalen2016.htm  Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 26-7-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Rising of Sirius & opening up the Lionsgate Meer info volgt spoedig! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 30-7 en 31-7 -’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching 2016 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl