Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten september 2016
Activiteitenagenda
Meer nieuwe activiteiten worden binnenkort toegevoegd! Datum: vrijdag 2-9-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Regenboog Blauwdruk Coderingen & het verder doen ontwaken van je Scheppers Bewustzijn De energieën, trilling en coderingen die vandaag vrij gaan komen zullen allen te maken hebben met specifieke kleur resonanties en klanktrillingen die je bewustzijn dieper helpen te ontwaken en je eigen Scheppingskracht weer steeds dieper te gaan herinneren. De Oorspronkelijke Goddelijke Mens trilling weer in je aanraken, waardoor je veel dieper Thuis kunt komen in je Zelf. Zij zullen Blauwdrukvelden en kwaliteiten binnen je grotere Zelf aan raken en in beweging brengen om je eigen innerlijk Kleuren en klanken pallet weer te gaan her-inneren. De Regenboog Coderingen zullen hiertoe een ingang zijn, hoewel vele andere frequenties, afgestemd op de aanwezige groep, naar voren kunnen komen. Stagnaties in energievelden, verdraaide ziens/denk/voel wijzen die je vastzetten in beperking kunnen zo middels Kosmische klank en kleur trillingen veel dieper weer in beweging gebracht worden. Diepe healing van oude energieën, oude duale patronen en herinneringen aan Oorspronkelijke Verbondenheid, Vrede en Eenheid. Bevrijding uit beperkende energieën, meer zicht en inzicht op externe beïnvloedingspatronen en energieën, helderder bewust worden wat eigen is en wat niet, echt je eigen ruimte innerlijk innemen en je bewustzijn terug claimen. De energieën van de 2-9 zullen een bijdrage leveren omdat de Blauwdrukfrequenties van en de dualiteit en de 9 ervaringswerelden of 9 dimensies binnen de duale Blauwdruk aangetrilt worden. Dit biedt enorme nieuwe openingen in bewustzijn om voorbij de duale beperkende patronen in je Zelf te kunnen uitreiken en veel dieper uitgelijnd te worden met het Galactische Hart en de Oorspronkelijke Goddelijke mens frequenties. Daarnaast zal er ruimte zijn voor up to date informatie van de energieën van deze tijdsperiode en wat deze voor jouw persoonlijke groeiprocessen kunnen betekenen. hoe je aangetrilde Scheppingskracht dieper te helpen gronden en in te zetten. Het leren werken met deze Scheppende Blauwdrukvelden binnen je Zelf via de geactiveerde Regenboog Blauwdrukken binnen jouw energie deze dag. En meer… Lemurische Meester (Scheppers) Velden, de Hathors van Venus en andere Star Beings zullen ons vandaag begeleiden in het leren ‘aanslaan van onze innerlijke scheppende klank-kleur trillingen’, die van oorsprong eigen zijn, maar vergeten zijn door de diepe onderdompeling en identificatie met de duale realiteit. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: zondag 4-9-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Activatie van de Nieuwe Aarde Coderingen in je Zelf Weerspiegelingen van je Zelf via de Midden Aarde werelden her-inneren Vanuit een diepe roep vanuit de Midden Aarde velden die ik eerder in juli 2016 mocht ontvangen, opnieuw een soortgelijke workshopdag als eind juli,  om gehoor te geven aan een belangrijke uitnodiging voor Mensheid en Aarde. Juist in deze 3D wereld waarin chaos en angst nog altijd regeert, maar waarin tevens een immense instroom is van hogere trillingen om ons Bewustzijn te doen ontwaken, is het tijd om nieuwe Poorten in de aarde en in ons Zelf te openen naar de oorspronkelijke frequenties. Om de Aarde, mensheid en alle dimensies die leven in en op aarde te helpen dieper hun Oorspronkelijke Staat te helpen herinneren en de verbindingslijnen tussen werelden dieper met elkaar te herstellen. In deze ingevoegde workshop ontvang je hier over meer informatie. Waartoe dient de uitnodiging die ik ontving: Op heel veel bewustzijnslagen is de wereld om je heen een reflectie van wat er innerlijk bewust of onbewust in je leeft. Door bewust contact te maken met de innerlijke aarde werelden gaan we contact maken met de subtiele werelden van kracht die diep in ons verscholen liggen en die weerspiegelingen van aards kosmische frequenties bloot zullen leggen. Via de Midden Aarde Portalen en de bewustzijnsvelden/wezens die we hier ontmoeten zullen we subtiele kracht- en ondersteuningsvelden aanspreken in ons bewustzijn die, wanneer ze weer wakker worden, tot grote hulp zijn bij het openen van ons fysieke systeem voor ons eigen hoger bewustzijn. Sommige frequenties helpen ons dieper te landen (incarneren) in ons Zelf op aarde, andere helpen met loslaten wat niet langer dient, integreren van ervaringen en hogere energievelden. Weer andere weerspiegelen hogere vergeten vermogens zoals communiceren met natuur, aarde of dierenrijk. Verbindingen met magische aspecten van je Zelf, krachtaspecten, liefdevolle, helende of zuivere(nde) aspecten binnen je Zelf. Wat voor Aarde Wezens we ook tegen zullen komen vandaag ( bijv. Elfen, draken, eenhoorn, deva's, centauren, aard engelen, kobolden, faunen, feeën, Pegasus, etc.) Allen zullen je een innerlijke weerspiegeling brengen van potentie die in jouw Wezen weer gewekt mag worden of zullen deelaspecten van jouw Zielenwezen mogen terughalen, vergeten potentie of kwaliteiten her-inneren. Al deze bewustzijnsvelden, elk met specifieke trillingen, kunnen je naar diepere innerlijke Poorten in je Zelf leiden voor energetische samenwerking om jouw Zelf, je Ziel, je Essentie steeds dieper op aarde neer te zetten, te belichamen en leven. Deze coderingen binnen jouw Zelf zijn Poorten naar het Nieuwe Aarde Hologram of Matrix, om steeds dieper de Oorspronkelijke Eenheid die je Bent weer te herinneren, ervaren en be-leven op aarde. Des te meer Zielen/Mensen deze Poorten in zich weer geopend hebben of via het collectief veld daartoe de mogelijkheden krijgen, des te meer ruimte of opening ontstaat in de 3D wereld om de Oorspronkelijke Goddelijke trillingen weer te herinneren en be-leven (belichamen). We dragen daarmee het veld voor Moeder Aarde en het collectief menselijk veld, om te helpen de verhoogde trillingen die voortdurend naar ons toe stromen dieper te installeren en verankeren. Wanneer je de innerlijke ingang kent, kun je stap voor stap steeds meer aspecten van je Zelf in uitlijning brengen met wie jij bent in dit aardse perspectief en zul je steeds dieper alle Multidimensionale lagen van je Zelf weer kunnen her-uitlijnen, ‘toe eigenen’ en weer in eigen beheer nemen. Waarmee je jouw immense Potentie aanspreekt op Scheppers Niveau. We zullen deze dag werken met de persoonlijke coderingen van de deelnemers die in je Bewustzijn aanwezig zijn, voor het openen van deze Poorten voor je Zelf, elkaar en het Grote Geheel. De aanwezige (maar vaak onbewuste) verbindingen en coderingen zullen middels een stukje reading binnen het groepsveld zichtbaar mogen worden. En deze zullen de ingang vormen voor de hele groep om deze bewustzijnsvelden in zichzelf te betreden. We dragen dus allemaal een innerlijke sleutel (die dieper verhelderd en gevoeld zal worden) in de Midden Aarde sferen om elkaar te helpen deze velden te openen en innerlijk te betreden. Het beloofd een magische dag te worden op uitnodiging van de Magische Werelden binnen ons Zelf en het Grote Geheel of AL. Een dag vol nieuwe ontdekkingen in de verfijnde bewustzijnsvelden van je Zelf die de magie van het op aarde zijn, die je dieper verbinden met de oorspronkelijke of Nieuwe Aarde Matrix en de koppeling van dieper op aarde Leven (i.p.v. overleven) naar je toe zullen brengen!! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-9-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 9-9-9 Portaal: Galactisch Hart In de frequenties van het ultieme portaal van dit jaar, de drievoudige 9 mogen we een zeer bijzondere en krachtige instroom van hoge lichttrillingen gaan ontvangen die ons naar een heel vernieuwende trilling van bewustzijn zullen opliften. Juist temidden van de cyclus van verduisteringen, in de energieen van de 9/september die heel ongekende invloeden, trillingsverhogingen, bewustzijns openingen en transformatie van 'het oude' brengt, werkt dit als een extra bekrachtiging en versnelling van alle processen die we doorlopen. De 9-9-9 gaat een lichtinstroom brengen die in alle facetten van onze innerlijke drievoudigheid (man-vrouw-kind velden, van gekwetste lagen tot Goddelijke lagen) binnen gaat komen. Elk facet van ons wat daarin nog afgescheiden, getraumatiseerd, onbewust of gewond is, kan daarmee aangeraakt worden. Dit brengt een enorme versterking van de toch al krachtige invloed van de 9-energie deze maand: een aanraking om het oude nu werkelijk tot een voltooiing te brengen. het oude liefdevol om te zetten en helen, zodat een nieuw Ontwaken in meer Oorspronkelijker frequenties weer ervaren, beleefd, gevoeld en geleefd kan worden! De 9-9-9 codering is het ultieme portaal omdat het letterlijk alle gevoelswerelden en 9-dimensionale ervaringswerelden mee neemt. alle 9 dimensies waar binnen we afgescheiden bewustzijn, trauma, dualiteit beleefd en geleefd hebben, die ons verwondden, ontkrachten en in onbewustzijn lieten weg zakken. Wanneer de 9-dimensionale ervaringswerelden weer meer met elkaar op 1 lijn komen en harmoniseren, zullen we veel dieper met onze Goddelijk Drievoudigheid (Heilige Drie Eenheid of GoddelijkMan-Vrouw-Kind frequenties) weer kunnen verbinden en vanuit die resonantie gaan leren belichamen en leven. We zitten dan veel dieper in de trilling van de Bron coderingen en Eenheids velden, voorbij de oude duale drievoudigheid. Het punt wat in de 9-9-9 aangeraakt wordt, en van waaruit de instroom van Goddelijke frquenties naar ons terug stroomt, kan dus ook niet anders dan vanuit het Galactisch Hart komen. de frequenties van Alcyone, de Poort waartoe we binnen dit Universum onze ervaringscyclus instapten. de Galactische Hart wat ook nog ergens diep in ieder van ons resoneert in Oneindige Liefdesstromen en Creatie kracht van Goddelijke Orde. Het Galactisch Hart is in die zin in de 9-9-9 frequenties het eindpunt van het oude, de catalysator voor het afronden van het oude en het startpunt voor het nieuwe ontwaken in de eigen Goddelijke of Oorspronkelijker frequenties. Tijdens deze activatie zullen die lichtstromen en frequenties binnen komen die collectief 'uitgestort' worden gedurende dit moment in lineaire tijd, en zal ieder Ziel daar zijn/haar eigen aansluiting mee kunnen maken op een bewuste manier, vanuit de veiligheid van het groepsveld. (Wat soms ook in staat stelt om veel dieper te ervaren, door de verbinding en bekrachtiging van elkaar). Daardoor zal ieder de voor hem/haar passende coderingen, trillingen en 'energetische aanrakingen kunnen gaan 'binnen halen' die voor jouw individuele Ontwakingsproces, healingproces en herinneringsproces noodzakelijk en wenselijk zijn. Zoals met elke activatie (op afstand) en bijzondere portaaldag werkt de frequentie individueel op wat jij nodig hebt voor jouw verdere stappen in groei en bewustwording. De Power echter van deze krachtige periode zal voor iedereen anders zijn, maar zeker gevoeld worden. Het is als een enorme voortstuwende energie die je heel wat reuzen-stappen verder brengt. Niet alleen het 9-9-9 portaal, ook de eclipsen en andere instroom momenten, portalen en planeetstanden. alles werkt mee in een perfect georkestreert harmonisch geheel! Al Wat Is in werking om ons krachtig dieper te helpen ontwaken uit het oude en opnieuw geboren te worden in het Oorspronkelijke! Vanuit het Goddelijk Hart! © Willemien Timmer 7-9-16 Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 10-9 en 11-9 -’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching 2016 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 16-9-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur (NL tijd) Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Tehuti (Thoth) Blauwdrukken (Cosmic Akasha), Volle bloed maan & verduistering ( 16-9-16  en 7-9-7 Portaal, Volle Maan en maansverduistering Vanuit het Egyptishe Veld (dus een extra versterkte activatie!) Het beloofd een heel bijzondere afstand activatie te worden, zoals de energieën (zeer powerfull) zich nu al laten voelen! We bevinden ons in een periode temidden van verschillende verduisteringen van zowel zon als maan, en dat is een zeer krachtige periode om enorme onbewuste velden van ons Zelf aan het Licht te krijgen, te helen/transformeren en om te draaien. Van onbewustzijn naar bewustzijn. Van krachteloosheid naar werkelijke innerlijke kracht! Op 16-9-16 zal er een volle bloedmaan verduistering zijn die hier dieper op in gaan en de gevoelswerelden en kennisvelden dieper zal gaan aanraken voor herinnering van en dwars door blinde vlekken in jouw Akasha Records. Hierover te zijner tijd meer info! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 24-9 en 25-9-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 4, Workshop 2 & 3 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl