Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
De energie van december 2016
De december initiatieweg 2016 Inmiddels zijn we alweer beland in december en zijn daarmee op weg naar de afsluiting van het jaar 2016 en de voorbereiding op 2017.  Ook 2016 was voor de meesten van ons een intens jaar met vele wijzigingen, groei maar ook chaos. De onderste twee chakra's zijn nog pittiger dan voorgaande jaren aangetrilt waarmee enorme diep onbewuste stromingen blootgelegd zijn. Diep verborgen wonden, patronen, onveiligheid en meer stromen naar de oppervlakte, met de Bedoeling om bewust aangepakt te kunnen worden. Het was en is mogelijk confronterend voor je, al die onveiligheid, chaos en angsten aan te kijken. De innerlijke spiegel grootser dan ooit in de buitenwereld terug te zien, de innerlijke chaos ook van buitenaf ervarend. De wereld lijkt op de kop te staan en alle schaduw komt krachtiger dan ooit in de spotlight te staan. Voor velen reden tot angst of vluchtgedrag, depressie en verlies van hoop. Echter, als je bereid bent ook eerlijk je innerlijk te aanschouwen, zul je zien wat het over jouw en het collectief bewustzijn verteld. Vanuit een hoger bewustzijn bezien zijn er ook nog altijd vele lichtpuntjes en prachtige nieuwe stromingen aan het ontluiken. Dat kan ook niet anders, er dient altijd een zekere balans te zijn. Het is niet alleen schaduw of verwondingen wat aangetrilt wordt, maar ook de tegenpool. Ons licht, verborgen kwaliteiten en grootse kracht, hogere bewustzijnslagen en meer. Het is een kwestie van welk perspectief neem je in. Kijk je alleen vanuit angst, zul je enkel schaduw zien onvouwen. Kijk je alleen vanuit (een bepaalde gradatie van) liefde bestaat de kans dat de schaduw genegeerd en niet gezien wordt. Feitelijk is dit laatste ook een onbewust vluchtelement en daarmee een onbewust patroon waarbij confrontatie uit de weg gegaan wordt. Maar wanneer je jezelf oefent om 'in je midden, dicht bij je Zelf, hart en bewustzijn te blijven' dan kun je de beide kanten van de medaille zien en ervaren. En zie en ervaar je dus feitelijk een groter plaatje. Van hieruit zul je kunnen zien hoe enerzijds de onbewuste schaduw massaal losgetrild en wakker gemaakt wordt, maar zie je ook hoe daarmee het licht en Godspotenties vrij beginnen te komen. We leven in een wereld van transitie, van het oude naar het nieuwe, en we zijn zelf de aansturende motor daarin. Onze innerlijke processen weerspiegelen in de uiterlijke wereld waar we collectief nog aanhechten aan schaduw en waar we ons licht al durven (h)erkennen en neerzetten. Waar nog mind control, illusies, schaduw van welke aard dan ook, nog het stuur in handen heeft en waar jouw werkelijke kracht al opgerezen is en staat. We bevinden ons in de laatste fase tussen de tweede en derde super volle maan in. Vele trillingsverhogingen via portaaldagen en bijzondere hemelverschijnselen zijn ook dit jaar weer doorlopen. Elk van deze "momenten in tijd" zet de trillingsverhoging verder in en trekt het oude/schaduw verder in het licht van bewustzijn. Dat is al vele jaren zo, maar elk jaar wordt het heel wat tandjes dieper opgeschroefd. Immers dit jaar resoneert op de Paradijscodes en de Oorspronkelijke of Goddelijke Mens frequenties (zie artikelen eerder van dit jaar). Het is dus logisch dat deze energie juist die stukken in ons en in de wereld aantrilt, waar we nog ver vereijderd zijn van. De onderste twee chakra's houden in de diepte nog zo'n fundament van onvermogen, angst, gebrek aan bestaansrecht, jaloezie, tekortkomingen en armoede bewustzijn vast. Dat het niet anders kan dan daarmee geconfronteerd te worden. Willen we dit bewust maken. De Goddelijke Mens in ieder van ons kan immers geen Paradijs herinneren, laat staan creeeeren, in een fundament van leigens, manipulatie, overheersing, ontkrachting en angst. Wanneer we onze diepste kracht niet herinneren kunnen we geen aanspraak maken op ons Scheppend Vermogen om een nieuwe realiteit en leefwereld te scheppen en neer te zetten. Vandaag is het 3-12. Elk jaar opnieuw wordt in deze periode een bijzonder, dubbel, 9-daags initiatiepad gestart, die via verschillende fasen verloopt. Van 3-12 naar het 12-12 portaal. Van 12-12 naar 21-12, de winter zonnewende, het punt waarop het Licht terug keert. Een dubbel 9-daags pad, die verloopt door zowel de 3-energie, als de 1- en 2- energieen (de 12 en de 21). Hierin liggen o.a. de coderingen van de man-vrouw-kind energieen, de primaire overkoepelende blauwdrukvelden besloten. De gewonde man-vrouw-kind energieen in ons die dieper het pad van initiatie van wond naar heelwording doorlopen. Op weg naar de hogere trillingsversie daarvan, de Oorspronkelijke Man-Vrouw-Kind velden, de Heilige Drie Eenheid. De nog onbevlektere velden die de eerste afspliting van Bron markeren. Deze periode die we nu betreden is er dus een die de aangeraakte man-vrouw-kind pijnen en processen van afgelopen jaar naar een dieper/hoger plan gaat brengen. Alles wat doorwerkt, doorlopen, geprocest is vind een puntje op de i. Zal misschien nog eenmaal onder de loep genomen mogen worden voordat het volledig transformeerd en afgerond is. De resonantie van de 9, tweemaal 9 dagen initiatiepad, resoneert op het individuele initiatiepad om alle facettrn van begin tot eind te doorlopen. Daarna vindt de Terugkeer van het Licht plaats: de equinox. Wanneer de dagen weer "groeien" en de donkerste periode aan kracht afneemt. Dit proces helpt bij een diepere integratie en afronding van alle processen die jij fit jaar doorlopen hebt. Om dit jaar tot voltooing te brengen. Maar tevens als voorbereiding op het jaar wat komt, met alle frequenties en processen die daar aan kleven. O.a. het nog dieper gaan herinneren en integreren van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht en Eenheidscoderingen. Dit is dus een intense periode die nog volgt, passend bij de intensiteit van dit jaar. Hemelverschijnselen als de laatste super maan of het middelpunt van deze periode: het 12-12 portaal, bijvoorbeeld helpen dit proces te verdiepen. Om dit natuurlijke initiatiepad heel bewust uit te diepen en zo bewust mogelijk te ervaren en doorlopen, biedt ik vanaf 12-12 tot 21-12 weer de gelegenheid om het Tempel Kristal Inwijdings Pad te doorlopen. Een 9-daags initiatiepad die normaal gesproken al heel intens en diep bewust makend is. Maar in de energieen van deze periode ongeveer verdrievoudigd krachtig zal zijn! (Meer informatie hierover vind je onder dit bericht. Je kan nog meedien als je dat wenst!) Het zal je die extra dosis bewustwording meegeven om jouw unieke pad hierin, in jouw Zielsevolutie, zo krachtig mogelijk te gaan be-leven en be-lichten. Tijdens de eerste 9-daagse periode, op 10-12 staat de eerste Crystal Gate workshop gepland. Niet zonder bewuste reden. We zullen hierin juist een diepere innerlijke Brug gaan slaan tussen eigen Bewustzijn en onbewustzijn om deze dieper met elkaar, op liefdevolle wijze te verenigen. De Apofyliet Poort die Hemelen en Aarde in jou dieper verbind waardoor je de tweede 9-daagse vansf het 12-12 Portaal vanuit meer gemak en diepere Eenheid in je Zelf kunt doorlopen. Dat brengt dus nog meer verdieping en integratie van alle processen die dit jaar rijk was. (Ook hiervoor is nog plek vrij. Zie voor meer info ook hier onder). Des te bewuster je bent van de mogelijkheden en Hogere Bedoeling van deze tijdsperiode, van alles wat daarin binnen jouw leven plaats vindt. Des te meer kan dat helpen een neutraal, hoger perspectief in te nemen. Zodat je beide zijden van de medaille (schaduw en licht simpelgezegd) kan doorzien, ervaren en kan samenvoegen in een groter plaatje. Zodat geen van beide als "meer of beter" beoordeeld wordt, maar er een staat van Zijn met acceptatie en (gevoels)" verstaan" is van dat wat Is.   Ik blijf het zeggen, en zo ervaren: we leven in een uitermate boeiende tijd, die eveneens heel uitdagend is voor de persoonlijke menselijke ervaringsperspectieven en gevoelswerelden. We worden echter op alle fronten uitgenodigd om de beperkte ervaringswerelden open te stellen voor de Oorspronkelijke. Opdat we ons totale Zijn weer herinneren en be-leven en alles wat we ervaren weer in het licht van het Grote Plaatje kunnen plaatsen. We zijn mens in transitie, terugkerend van ons kleine afgescheiden zijn naar ons Werkelijke (Een) Zijn!! Wees liefdevol, geduldig en zorgzaam voor je zelf op alle fronten, onze menselijke gekwetste delen en -dimensielagen hebben dat nodig. Dan kunnen en durven deze delen in ons zich dieper over te geven aan "het grote onbekende". En verwordt weerstand tot overgave! En dan kan het Oorspronkelijke makkelijk(er) in het gewonde stromen en lost pijn op, om Eenheid te ervaren..... in alle lagen! ©Willemien Timmer, 3-12-'16 Spirituele Praktijk Apofyliet Www.apofyliet.nl Meer info over het 9-daagse Tempel Inwijding Pad vanaf 12-12-2026: http://www.apofyliet.nl/tempelkristalinitiatiepad.htm Meer info over de Crystal Gate Activatie Workshop: http://www.praktijk-apofyliet.nl/agendaworkshopsdec2016.htm Gewoon wat mijmeringen van het menselijke ikje in de dagelijkse praktijk die leven heet Tja, tegenwoordig vind je op 'elke straathoek' wel een webshop met kristallen, iemand die healing of workshops geeft. De praktijken en shops springen de grond uit de laatste jaren. Toch is het daarmee meer dan ooit 'uitkijken' en heel zuiver voor jezelf voelen wat wel of niet zuiver, aansluitend en passend voor jou is. Of iets wel degelijk bijdraagt aan je groeiprocessen en bewustwording of dat het een leuke verkapte vorm is van oude manieren om mensen (vaak onbewust) afhankelijk te houden. Veel kan interessant zijn, en ik zie veel mensen tegenwoordig weer meer dan ooit 'workshop hoppen' of koopjes jagen. Maar heb je dan ook wel kwaliteit 'in handen'? Iets wat werkelijk aansluit bij wie jij Bent of wat jij nodig hebt op jouw unieke pad? Wordt je wel geholpen om in jouw kracht te gaan staan? Of wordt je subtiel afhankelijk gehouden en bij je Zelf weg getrokken? Wordt er ongevraagd geadviseerd? Worden je ongevraagd dingen over je Zelf verteld? En check je dat ook met je innerlijk, hoe het voor jou voelt en of dat voor jou wel klopt en aansluit? Momenteel lijkt er weer een golf van heftige verhalen en ervaringen binnen 'het spiri-wiri-circuit' rond te gaan. Ik hoor van vele cliënten echt de meest verdrietige en pijnlijke verhalen en ervaringen voorbij komen. Zogenaamde therapeuten die zoekende of radeloze mensen van de wal in de sloot helpen. Meer verwarring, verstoring en letterlijk emotionele, spirituele en ook financiële beschadigingen toebrengen. Dure middelen, materialen, vaak nog van slechte (energetische) kwaliteit die aangesmeerd worden onder het mom 'dat het nodig is'. Vreemde, niet realistische adviezen waar mensen niets mee kunnen behalve meer verward van kunnen raken, hoogdravende zweverige taal maar in de kern niets dat de ander verder helpt. Een hele hoop 'poeha' en healingwerk, wat waarlijk niets dan 'trucjes' of niet controleerbare 'poeha' is, zonder uitleg wat iemand bij je doet, en al zeker niet met resultaat. Kristallen of andere tools die van slechte kwaliteit zijn, die ver onder de normale prijzen worden aangeboden en de markt (ook van goede kwaliteit producten) stuk maken. Of het tegenovergestelde: simpele tools, kristallen of gereedschappen die voor belachelijk hoge prijzen aangeboden worden. Wat daaruit voortkomt is dat er ook weer geen onderscheid gemaakt wordt tussen goede en slechte kwaliteit. Er wordt gekeken naar de uiterlijke 'voorwaarden' van hetgeen wordt aangeboden, de prijs, het aanbod. Maar niet naar de wezenlijke kwaliteit (van iets , iemand of het aangebodene) en naar welke effecten het voor jou kan hebben. Er wordt heel 3D vanuit mind vooral gekeken: dat is goedkoper of dat is interessanter want iemand heeft al zoveel gedaan aan cursussen. Maar vergeten wordt te kijken naar wat het met jouw gevoel doet. Of het voor jou van werkelijke waarde is... of r überhaupt energie of groei in het aangebodene zit en of het wel met jou resoneert. Het lijkt een soort alles of niets: of te goedkoop/gratis of veel te duur. Ook hierin zien we weer de duale uitersten weerspiegelt, die we overal in de chaotische wereld om ons heen zien. Nergens lijkt er balans te zijn. Of realisme. Ik zeg al jaren: Ik heb niets te maken met dat spirituele wereldje, en wil daar al helemaal niet mee geassocieerd worden.En dat meen ik vanuit de grond van mijn hart! Ik persoonlijk ervaar het new age wereldje als een 'new cage' wereld... vol nieuwe spirituele dogma's en manieren die niet zozeer tot in de kern bewustzijn verruimend werken. Misschien slechts ten dele, om dan weer ergens verstrikt te raken in nieuwe tradities, technieken of spirituele dogma's. Je mag niet dit en je moet dat. Dat is niks niet vrij of oordeelloos, laat staan werkelijk verrijkend. Het is een surrogaat wereldje van hoogvliegerij wat eerder een vlucht uit de realiteit is. Terwijl ik meer gericht ben op gegronde spiritualiteit, zoals ik dat noem. Praktische dagelijkse spiritualiteit zonder labels, want het is simpelweg wie we ZIJN, niet wat we DOEN (aan trucjes, maniertjes of rituelen). In alle erkenning dat energievelden, blauwdrukken, entiteiten, Ascended Masters, Sterrenwezens, leylijnen of welke bewustzijnsvorm of Schepping dan ook gewoon een natuurlijk vertrouwd gegeven voor me is, wat er Is. Dat hoeft geen bewijs of daar hoef je niet moeilijk om te doen, dat is er allemaal. Ik doe mijn eigen ding, bewustzijnswerk, zonder labels of kaders. En ja, dat klinkt wellicht vreemd, omdat mijn werkzaamheden ook onder de noemer 'spiritueel' geplakt kunnen worden. Maar er is een wezenlijk verschil in werk- en zienswijze, bewustzijn en omgang met. De Sleutel is: Onderscheid maken! Maar ook: Bewustzijn! Hoe bewust kies je ergens voor? Hoe bewust ga je met dingen om? Hoe bewust ben je van wat jou aanstuurt naar die of die workshop, sessie of producten? Heb je er zicht op waar die drang of drive vandaan komt? Is het onzekerheid, oude wonden, gebrek-gevoel, zoeken naar gelijkgestemdheid (dus eenzaamheid) of is het daadwerkelijk diep van binnenuit en dus functioneel om verder te groeien? Hoe diep kun je werkelijk voelen wat bij jou past? Of dat nu gaat over 'waarheid' van de ander, een kristal, een advies, of wat dan ook.... Hoe diep luisteren we echt naar ons hart en bewustzijn? Ho eerlijk durven we echt bij ons Zelf naar binnen te kijken? Natuurlijk weet ik dat als je midden in de chaos zit, in je eigen processen, in emoties, pijn, verwarring, etc. dat het des te moeilijker is te voelen wat bij jou past, dat het niet lukt om helder te krijgen wat echt goed voor je is en wat niet. Daar behoort ook zuivere hulp in aangeboden te worden via het 'spirituele circuit'. Dat is het uitgangspunt. En zal dat ook ongetwijfeld het idee van vele 'therapeuten' zijn. De vraag is alleen: hoe bewust is dat? En hoe zuiver is dat? De 'therapeut' kan ook niet verder kijken of voelen dan waar diegene is in ontwikkeling. Dat is nu eenmaal hoe het voor iedereen werkt. En er zijn vele gradaties van ontwikkeling en bewustzijn. Des te meer je aan jezelf werkt, des te meer je verder ontwikkelt, des te verder en dieper kun je voelen en zien. En des te meer kun je er ook voor een ander zijn. Dan wordt de definitie van zuiverheid ook keer op keer anders, want deze groeit met je bewustzijn mee. Hoe eerlijker en zuiverder je naar je Zelf kijkt, zo ook ga je met de ander om. Natuurlijk zijn we allemaal mens. Ook als je 'therapeut' of helper van welke aard dan ook bent. En als mens hebben we blinde vlekken, schaduw, wonden en noem maar op. Niemand ziet zichzelf al ten volle, anders doorliep je nu het pad op aarde niet. Vanuit mijn perspectief heb je als 'therapeut' of 'helper/raadgever van welke orde dan ook' een immense verantwoordelijkheid op je schouders. Want hoe zuiver ga jij om met....je Zelf en de ander? Nu zie ik inmiddels heel helder hoe dit werkt en waarom dit gaat zoals dit gaat. Omdat ik al zovele jaren wel in dit werkveld werk en er keer op keer mee te maken krijg. Is het niet vanuit verhalen van cliënten dan is het wel door eigen ervaringen in de praktijk. Mijn werk trekt vaak ook allerlei 'pluimage' aan, niet altijd echt behorend tot 'mijn doelgroep'. En dus krijg je er vroeg of laat mee te maken. Ongeacht welke leerlessen en kennis ik daar zelf weer uit kan halen. Het ego viert meer hoogtij in 'spiri wiri land' dan elders in het dagelijkse 3D leven. Waarom? Juist omdat er in het spirituele een grote groep aanwezig is die diepe karmische stukken uitwerkt van dualiteitservaringen. Waarin het veld aanwezig is om ego juist om te draaien naar de werkelijke waarde ervan, in plaats van de verwrongen gepijnigde egolagen, zoals we die kennen als 'ego'. Maar daarvoor dient het verwrongen ego des te verder uitgelicht, doorleeft en doorgrond te worden. Doordat vele oude karmische bedradingen een rol spelen is er veel haat en nijd, jaloezie en concurrentiedrang onderling, vaak in het nu niet eens bewust waarom. Maar meestal liggen daar ook karmische stukken van bijvoorbeeld priesterordes onder. Zowel de zoekers die 'meer gewond raken' door de 'andere kant', de onbekwame 'therapeuten of zogenoemde 'Lichtbrengers' hebben hier van beide kanten iets in te leren. Het is een karmisch spel wat kansen biedt voor beide zijden om dieper wakker te worden. De Zoeker mag leren onderscheid maken. De andere kant mag bewust worden van hoe ze omgaan met zichzelf en de ander. Mijn inmiddels bijna 13 jaren praktijkervaring hebben mij in elk consult en elke ontmoeting laten ervaren hoe nooit iemand voor niets bij je terecht komt. Ieder spiegelt wel een stukje van je Zelf, hoe diep onbewust dan ook. Van iedere ontmoeting en uitwisseling valt iets te leren, groeien en of te helen in je Zelf. Mits je bereid bent te kijken waarom iemand op je resoneerde en naar je toe kwam. Zelfs al was dat onbewust bij de ander. Letterlijk niets gebeurd voor niets, alles houdt een leerles en mogelijkheid tot groei in. Echter dat neemt niet weg dat in deze tijd van trillingsverhogingen ook vele nieuwe manieren van groei mogelijk zijn. En de manier van gewonde therapeut die de gewonde cliënt nog verder beschadigt hoort toch steeds meer tot het verleden... Tenminste, vanuit een bepaald bewustzijnsperspectief gezien dan! Want niet iedereen is even ver in groei en bewustzijn. Er zijn vele Scheppingsronden die tegelijkertijd en door elkaar lopen in het spiri-wiri werkveld. Vele verschillende bewustzijnslagen en frequentiegolven die door elkaar heen lopen. Dat maakt het ook moeilijker hetgeen wat voor jou aansluitend is te kunnen vinden. En maakt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Vele verschillende groeilagen of dimensievelden lopen door elkaar heen in dit wereldje. Je zou het kunnen zien als zoeken naar de juiste, voor jou passende radiozender. Er zijn andere zenders/golflengtes die ook van alles uitzenden en neerzetten, maar er is ook ruis op de lijn. De kunst is het zoeken naar jouw juiste golflengte, en de daar bij passende hulp. Pas wanneer je werkelijk op de juiste golflengte of breedband zit, vind je de passende hulp of ondersteuning in je processen. Dat is ook waar de meeste mensen naar zoeken, vaak niet bewust van het feit dat dit hele spirituele wereldje niet 1 golflengte op zich is, maar een veld van vele 'radiozenders' ineen. dat veroorzaakt ook het vele lijden, zoeken en het niet vinden wat je zoekt. Niet als oordeel, maar als je in verbinding treed met mensen op een andere golflengte, dan kunnen die vaak nog zoveel goeie intenties hebben, maar wel vanuit die groei/golflengte waar iemand zit. En als jij op een andere golflengte zit, kan de ander je dus hoe dan ook nooit op jouw niveau verder helpen. Dan loop je de kans op teleurstelling en in het ergste geval meer beschadiging dan je al had. Kortom, er zitten vele kanten aan deze situaties, die zo veel voorkomend zijn helaas. Op sommige dimensielagen/golflengtes zijn dergelijke ervaringen niet meer nodig. Maar op sommige golflengtes zijn deze er zeer zeker nog steeds altijd. Er zijn immens verschillende Scheppingsronden die tegelijkertijd door elkaar heen bewegen. Ben je zoekend, vraag je Zelf dan ten alle tijden al (hoe goed of hoe moeilijk je zelf ook kan voelen): heeft iets waarde voor mij? Zelfs al zie je het hele plaatje nog niet. Maar heeft het waarde, daar waar ik nu sta. Hoe voelt het advies, de behandeling, het product van de ander voor jou? Gewoon vanuit jouw gevoel, niet omdat de ander het zegt. Zoek de antwoorden in je Zelf, sluit je eigen voelen(d vermogen) niet buiten, maar schakel deze juist in. Er is niets mis met hulp of ondersteuning vragen, maar geef je Zelf er niet in weg! Het is ieders eigen verantwoordelijkheid van Zoeker en 'therapeut'of 'Lichtbrenger' om bewust om te gaan de ander en met je Zelf. Voor de therapeut/'Lichtbrenger'/ hulp van welke orde dan ook: "Dat wat je niet wilt dat jouw geschied, doe dat ook een ander niet". Ga bewust, zuiver en zorgvuldig om met 'het verhaal' van de ander. Wordt je bewust van eigen patronen, blinde vlekken, wonden en kwetsuren, zodat deze niet de boventoon gaan voeren in je handelen ten opzichte van de ander. Onderzoek je eigen behoeften: waarom denk je dat je geschikt bent om een ander te helpen, te healen, te adviseren? Wat maakt jou bekwaam? En van waaruit komt die drive voort als je eerlijk kijkt? (Echt vanuit je hart of vanuit een verwond kind-stuk die graag aandacht wenst, zelf behoefte heeft aan healing of aandacht, etc.) Maar bovenal de vraag: Ben je bereid in alle eerlijkheid naar binnen te gaan, te voelen en kijken en te doorleven wat er in jou leeft. Ongeacht of dat Schaduw of Licht is? Want om bij ons krachtigste Licht te komen, dienen we onze Schaduw ten volle te doorleven, accepteren en omarmen! Ben je bereid te groeien? Of blijf je liever staan waar je bent? Durf je werkelijk jouw volledige Zelf aan te kijken? En voor de Zoeker: Hoe verward, verdwaald je ook bent, je hebt altijd je gevoel bij bij je! Zelfs al durf je er nog niet op te vertrouwen. Je kunt altijd eerlijk bij jezelf stil staan en je afvragen of ies werkelijk van waarde is, of het bijdraagt aan jouw groei en of het werkelijk is wat je wenst en zoekt. Durf je uit te spreken, durf op te komen voor wat jij nodig hebt. Durf aan te geven als iets niet kloppend voelt, en als dat teveel gevraagd is: blijf er bij weg. Als je iets opgedrongen wordt of ongevraagd geadviseerd, laat dan een belletje gaan rinkelen van binnen. Ga juist dan onderzoeken in jezelf of het aansluit bij jou behoefte en bij wie jij bent. Neem niet alles klakkeloos aan. Je mag dan misschien zoekend zijn op een bepaald niveau, in de war op een ander niveau, maar nogmaals: je hebt altijd je gevoel en natuurlijke intuïtie bij je. Dus als jij de ruimte neemt om eerlijk even stil te staan bij jezelf, zul je het antwoord altijd voelen! Nogmaals, er zijn vele kanten te belichten van dit soort situaties. Dit zijn even zo mijn menselijke mijmeringen op deze koude maar zonnige zondagmiddag.... Ik ben benieuwd wat jou bezig houdt vandaag! © Willemien Timmer, 4-12-'16
Volgende pagina