Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
 De energie van het nieuwe jaar: juni 2016
Het 6-6 Portaal en de energieën van het Nu De energie van vandaag resoneert op de eerste 6-6 codering van deze maand, en is een krachtig portaal. Zeker zo na de nieuwe maan van 4 juni en de grand cross van planeetstanden die sinds de afgelopen dagen ‘is gaan lopen’, die op vele lagen vernieuwing en nieuwe groeistromingen hebben geopend. Een ‘Grand cross’ stand betekend dat verschillende planeten met elkaar een vierkant  en/of een groot kruis vormen (waarbij de planeten met elkaar op die lijn staan) en van grote invloed op elkaars werking zijn en daarmee opnieuw  een nieuwe periode en stroming van verandering, healing en transformatie inluiden. Je zou het kunnen zien als een Poort, een raam, waar we doorheen gaan om een heel nieuwe realiteit te kunnen betreden. De planeten die betrokken zijn, zijn uiteraard van belang, omdat deze allemaal andere kwaliteiten, energieën, leer- en groeipunten en knelpunten weerspiegelen. Het Grand cross werkt in elk geval nog door tot en met 10 juni, maar zal de rest van de maand alle wijzigingen die het gebracht heeft energetisch helpen integreren. De werking hiervan kan dus langere tijd door gevoeld worden. De planeten die betrokken zijn bij dit Grand cross zijn ook van uiterst belang en laten zien waar de veranderingen en transformaties in door zullen werken: Venus , Saturnus, Jupiter en Neptunes. Zij zijn aanwezig in verschillende sterrenbeelden zoals tweelingen, vissenboogschutter en maagd. Ook deze brengen specifieke energieën met zich mee, die in de invloedsfeer van de grand cross en de weerklank die het heeft op jouw groei, aansturen. (Welke invloeden dat zijn, zijn via internet wel te vinden. Horoscopen zijn niet echt mijn werkgebied!) Daarnaast is Mars nog steeds retrograde, wat ook voor pittige invloeden en uitdagingen kan zorgen. De nieuwe maan van 4 juni biedt daarnaast ook weer een periode van vernieuwing en nieuwe groei aan. Dus het gaat dubbelop allemaal en vele gebieden van ons wezen worden aangeraakt om zich naar weer verdere beweging, stroming, groei en verandering om te zetten. Allerlei ‘lijnen’ en invloeden komen weer samen in dit begin van de maand, wat de energie heel intens en beweeglijk kan maken. Juist door al deze beweging kan onze ‘innerlijke weerstand’ aardig getriggerd worden of juist ‘bezig gehouden’ worden, waardoor de energieën van het 6-6 portaal veel dieper door kunnen dringen. De 6-6 is een heel belangrijk Portaal om steeds dieper je Oorspronkelijke Blauwdrukken op aarde (‘in de stof’)  te brengen, zodat je steeds meer vanuit je eigen kracht en authenticiteit kunt leven. En uiteraard resoneert deze mee in alle veranderingen en invloedssferen die de planeetstanden en maan in beweging brengen in ons bewustzijn. Juist door de veelheid aan beweging en stroming die de planeten ons brengen, kan de 6-dimensionale energie via Sirius, die onze Oorspronkelijk Blauwdrukken ‘bewaard’ veel dieper gaan binnen stromen in ons ‘materie’. In ons lichaam, energievelden en ons leven.  De 6-6 codering zal dus dieper dan ooit ‘gedownload’ kunnen worden en ons menselijk bewustzijn kunnen penetreren. Ook dat brengt diepe wijzigingen met zich mee en kan aardig wat beweging in je persoonlijke processen brengen. Hoewel de Blauwdrukken energieën van jouw Wezen, je dus veel dichter bij je Ware Potentie en Bewustzijn brengen. De 6-6 codering echter kan ook die aspecten of delen van je Zelf waar je nog hecht aan materie dieper gaan belichten, met de bedoeling hier bewuster van te worden en te be-lichten waar nog werk aan de winkel is om hierin dieper te onthechten. Niet dat we op hoeven te rijzen of los dienen te komen uit de stof. Maar het gaat hier om stagnaties die je vast houden in oude (aarde) patronen, oude wonden en littekens die je gedragingen, gevoel, gedachten en handelen steeds weer beïnvloeden en vast houden in de ‘oude groef in de plaat’. Waardoor werkelijke groei en vernieuwing niet mogelijk zijn, waarbij je subtiel en vaak onbewust steeds in de herhalende patronen zit, die gefundeerd zijn in oude energieën. Het 6-6 portaal brengt in combinatie met alle planeetinvloeden juist een heel vernieuwende stroming op gang, die je helpt de oude manieren losser te laten en je dieper te verbinden met het authentieke, Oorspronkelijke in jou. Het brengt je dus dichter bij het Thuiskomen in je ware Zelf. Waarmee jouw kracht, potentie, vermogens, kwaliteiten op alle fronten dieper kan ontwaken. In de afstand activatie van vanavond, zullen we juist op deze kwaliteiten gaan afstemmen, via de coderingen en frequenties van Sirius, die een immens potentieel van ons Goddelijk Bewustzijn in herinnering bewaard en bewaakt. We zullen dieper met onze persoonlijke innerlijke Sirius connectie gaan uitlijnen, zodat we het kanaal helder en direct naar ons menselijk bewustzijn kunnen doortrekken, van waaruit we veel rechtstreekser en bewuster op onze eigen Blauwdrukken kunnen afstemmen. Deze dieper gaan ervaren en voelen, maar ook deze frequenties van ons Wezen dieper binnen kunnen laten stromen in en kunnen koppelen aan ons menselijk bewustzijn. Sirius op 6-dimensionaal niveau is het ‘tussen station’ en ‘verbindingsfactor’ tussen Bron (hoogste Goddelijke Essentie van ons Wezen) en menselijk bewustzijn (meest verdichte trilling van de Bron in ervaring die we Zijn). Bewuste, gevoelde afstemming op Sirius helpt je daarmee ook hoger af te stemmen en uit te lijnen met je eigen hoger bewustzijn en steeds bewuster te worden van jouw Blauwdrukken en potentie. Maar ook om dat daadwerkelijk in je menselijk leven en lichaam te kunnen herinneren en integreren. Waardoor je steeds dieper echt je volledige Goddelijke Potentie en Bewustzijn hier op aarde leeft. Wat heb jij in het nu in je groei nodig? En wat kunnen jouw 6-dimensionale Blauwdrukken je helpen herinneren, ervaren, integreren? Welke rol speelt Sirius daar voor jou bij? Waarin heb jij ondersteuning nodig, in misschien stevige groeiprocessen die je in het nu ervaart? Sirius is een immense constellatie met immens veel dimensievelden of werelden daar binnen besloten. Er zijn van daaruit vele velden van begeleiding, ondersteuning en hulp in bewustwording en healing aanwezig. Van Dolfijnen wezens in Oorspronkelijke energie, tot katachtigen, tot Kristal Meesters en Kristal zaden, en heel veel meer. De Blauwdrukvelden van Sirius ‘zijn van alle markten thuis’ omdat de Sirius frequentie de Blauwdrukken van de gehele Schepping op 6-dimensionaal Bewustzijn bewaart. Het is aan ons om ons weer te herinneren! Jouw kracht, potentie, je vermogen om het oude om te keren en het nieuwe of authentieke weer te gaan belichamen. Om je hogere bewustzijn weer dieper in je menselijke bewustzijn en leven te integreren. Om werkelijk je hart, je Ziel, je passie, je missie te leven op aarde. Om werkelijk jouw Paradijs op aarde te scheppen. Vanavond gaan we ons Zelf en Thuiskomen in ons Zelf dieper herinneren via de uitlijning op onze eigen Blauwdrukken, via de Sirius frequentie en deze herinneringen in ervaring weer binnen brengen in ons menselijk gevoel! (Meer informatie over deze afstand activatie, waar je nog aan mee kan doen, vind je onder de volgende link: https://www.facebook.com/events/769980756436823/ ) © Willemien Timmer 6-6-2016 De energie van het Nu: 20-6-2016 Volle maan en zomer zonnewende Al dagen hangt er een wat ‘rusteloze’ vibe ‘in de lucht’. Zo ergens op de achtergrond. Het is er zo een die gewoon aanwezig is maar me in feite niet echt verstoord. Ik merk op dat het er is, voel het, maar het beïnvloed niet.  Ik zie het ook terug aan de hond die hier sterk op reageert. In diepere afstemming deze afgelopen dagen voel ik ook heel duidelijk hoe deze energie een soort van zindering is, een resonantie die letterlijk ‘op de achtergrond van het leven’ mee stroomt en door alles heen beweegt. Het zijn de voor weeën van opnieuw een grote shift in bewustzijn en immense trillingsverhoging die plaatsvindt, vandaag, gedurende de langste dag van het jaar, met maar liefst bijna 15 uren Licht. Samenvallend met de volle maan. Dit verschijnsel van samenkomst is lang geleden voor het laatst gebeurd en het duurt ook nog vele decennia voordat het weer voor komt. Opnieuw een van de zovele bijzondere samenkomst punten van bijzondere en belangrijke energievelden en planeetstanden, zoals we die de afgelopen jaren steeds veelvuldiger zien en ervaren. Het is echt opvallend hoeveel velden, energieën en bijzondere momenten elkaar kruisen tegenwoordig. Allemaal samenvallen op eenzelfde dag op in een bepaalde periode. Het zijn echt markeringspunten waardoor grootse openingen in bewustzijn gemaakt worden, van planetair tot Kosmisch niveau. Het collectief bewustzijn wordt ‘bestookt’ met trillingsverhogingen om dieper wakker te worden uit de lange slaap van onbewustzijn, verstrikking in dualiteits bewustzijn en identificatie met oude energie patronen. Daar waar velen na 21-12-’12 een soort van teleurstelling ervoeren omdat ze een ander beeld hadden van de enorme shift in bewustzijn en poorten die op dat moment open gingen, zo begin je nu steeds meer de effecten te gaan zien en voelen van dat belangrijke moment (in lineaire tijd). De poorten toenertijd zijn daadwerkelijk geopend, een nieuw tijdperk ingeluid. Misschien anders dan de menselijke verwachtingspatronen hadden durven hopen of hadden ingekleurd. Maar het is zeer zeker gebeurd en dat is een feit. Massaal worden sindsdien steeds meer mensen ‘wakker’ en massaal wordt het collectief veld bestookt met trillingsverhoging. De vele ‘kruispunten’, samenkomst van bijzondere planeetstanden, portalen en andere energetische markeringspunten, die met grote regelmaat samenvallen en elkaar in razend tempo opvolgen, zijn hier een stille getuige van. We hebben pas nog het ‘Grand Cross’ gehad, vlak daarvoor een periode met maar liefst 5 planeten retrograde en nu een volle maan en zomer equinox die samen vallen. Om maar even heel recent terug te kijken (afgelopen twee maanden alleen al). Al deze ‘elkaar kruisende’ frequenties brengen een extra opening in het collectief, waar we allen persoonlijk ook op mee resoneren. Niet kleine deurtjes maar grootse poorten worden open gezet daarmee en ons menselijk ikje krijgt daarmee aardig wat om te behappen. De ene wijziging en verandering na de andere volgt elkaar op. Dat is wat ieder ervaart, ieder op een eigen persoonlijke manier. Of je er nu bewust van bent of niet. De samenkomst van volle maan en zonnewende, vandaag op 20-6-2016 is een heel belangrijke opening naar diepere verbinding van polariteiten binnen ons bewustzijn. De zon op het hoogste punt, de langste dag licht van het jaar. De zon die verbonden is met de mannelijke kracht en Blauwdruk o.a. en deze weerspiegelt. De maan in al haarvolheid, die o.a. verbonden is met de Vrouwelijke mystieke kracht, de Vrouwelijke Blauwdruk. Zij ontmoeten elkaar in volledige kracht vandaag. De weerklank die dat kan hebben op ons eigen bewustzijn is het aantrillen van de hoogst haalbare potenties van onze eigen Mannelijke en Vrouwelijke Blauwdrukvelden zodat zij op het hoogst haalbare niveau (overstijgend aan alle voorgaande) opnieuw met elkaar kunnen uitlijnen. In het volle licht van de zon en het volle licht van de maan in ons. Onze eigen innerlijke zon en maan frequenties (man-vrouw kwaliteiten) worden ten volle aangetrilt en dat kan nogal wat los maken. Alles wat deze heilige verbinding innerlijk in de weg staat wordt daarbij ook aangeraakt om zichtbaar, gevoeld en losgelaten te worden. In die zin is deze samenkomst ook echt een diepe schoonmaak om alles wat niet langer dient bewust te worden, erkennen en los te laten. Geen wonder dus dat die vibe al dagen van te voren voelbaar is geweest. Het was een aanloop op en een steeds verder stijgende trilling naar dit moment in tijd toe. We worden altijd voorbereid op dergelijke momenten van ommekeer en wijziging. Het was al een losser maken van het oude om een nieuwe hereniging van mannelijke en vrouwelijke velden voor te bereiden, als voorwerk op een binnen treden in het nieuwe wat vanaf vandaag plaats vindt. De energieën van dit samenvallen, vandaag, in de resonantie van 20-6-20-16 zijn ook een essentiële codering die deze samenkomst ook bekrachtigen en die in resonantie ook van belang is. De codering van vandaag draagt de getallen 20-6-20 allereerst. Wat een ‘weegschaal’ is, met de 6 als middelpunt. De 6 die enerzijds resoneert op de materie, materiele wereld en dus ook ons aardse leven in de ‘stof’. De 6 die anderzijds ook resoneert op hogere niveaus op de Oorspronkelijke Blauwdrukvelden, de Oorspronkelijke (Goddelijke) Mens. De 20 die aan weerszijden aanwezig is, die resoneert op het terugbrengen van elke dualiteit en polariteit naar Bron niveau. Een reset van het duale, gepolariseerde om de weg naar het innerlijk nulpunt weer te openen. In de materie, en in de Oorspronkelijke Mens frequentie. De resonantie van de daarop volgende 16 bekrachtig dit in feite alleen maar meer, en laat zien waartoe deze balancering van de Man-vrouw duale en Bronvelden toe leidt: het terugbrengen van Eenheid in de materiele wereld. Dit resoneert ook op de Paradijscodes die dit jaar weer geopend zijn en mee zijn gaan stromen met elke stap van groei die we zetten, en waarin wij ons (misschien ongemerkt) voort bewegen in onze groei. Dat de resonantie van de 20 aan weerszijden van de 6 aanwezig is, wil zeggen dat het op de beide overkoepelende Blauwdrukvelden, mannelijk en vrouwelijk, haar diepste doorwerking heeft. In deze Overkoepelende gepolariseerde velden zitten alle innerlijke tegenstellingen. Licht-schaduw, wond- heelheid, angst-liefde, zon-maan, etc. het zijn overkoepelende velden die we vaak Mannelijk en Vrouwelijk noemen om het maar een naam te geven, om het meer te verhelderen, en omdat het verschillende mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bevat. Het zijn twee delen die samen het Geheel vormen. We zijn echter in onze afdaling door de duale ervaringen zo toegespitst geraakt op duaal, gepolariseerd bewustzijn en daarmee zo ver verwijdert geraakt van ons Zelf als Geheel, dat we nu op weg Terug naar Huis weer door al die tegenstellingen heen dienen te werken om die Vol-heid, Heelheid binnen deze polariteiten weer te gaan herinneren en ervaren. Elke belangrijke samenkomst van portalen en verhogende energie frequenties werkt hier in feite in de kern op door, soms in de spotlight, soms meer op de achtergrond. Om ons naar Huis te wandelen in ons Zelf. Om allereerst steeds dieper de polariteiten die in ons leven bewust te worden, te helen, erkennen, herstellen, los te laten, te overstijgen. Wat er maar nodig is om de gepolariseerde delen in ons weer dieper met elkaar te laten verbinden, harmoniseren en te laten versmelten. Met elke samenkomst van man-vrouw velden in ons, (of zon-maan kwaliteiten, hoe je het maar wilt noemen) wordt er een nieuwe trilling(verhoging) in ons bewustzijn geschapen of geopend, waardoor we blijvend veranderen. We groeien. Er wordt een nieuwe, hogere trilling in ons wakker waardoor we nog bewuster gaan voelen, herinneren, wakker worden in bewustzijn. De zon en maan frequenties van vandaag 20-6-2016 zijn van een heel belangrijke orde omdat deze rechtstreeks onze Blauwdrukvelden van de Oorspronkelijke Mens aanraken. De hogere Bedoeling en frequenties van ons mens-zijn die van Goddelijke Aard zijn. Verbindingen met wie jij in Oorsprong Bent kunnen in je menselijke Bewustzijn aangeraakt en wakkergemaakt worden, doordat de zon en maan frequenties dieper met elkaar verenigen. Er wordt dus in feite via de met elkaar versmeltende polaire velden nieuwe bruggen gevormd in je bewustzijn, om jouw Goddelijk bewustzijn dieper te helpen ‘indalen’ (wakker maken) in het menselijke. Niet alleen in je energievelden, ook echt tot in je materie, in de cellen, je DNA. Dat is namelijk ook weer waar de 6 op resoneert, onze ‘vaste materie’ zoals we dat beleven als mens tenminste, want in essentie is dat ook een illusie want alles IS Goddelijke energie in manifestatie in verschillende trillings ‘dichtheden’. Je zou kunnen zeggen, het hoogste haalbare potentieel in het Nu in jou wordt daarmee wakker geschud. Je kunt echt enorme sprongen voorwaarts maken in bewustzijnsgroei, als je hiervoor durft te kiezen. Het voorspelde slechte weer (met veel regen) verbaast me dan ook niets. We dienen weer een diepe zuivering binnen ons Zelf te doorlopen, willen we de oude energieën van de Blauwdrukvelden oppoetsen om echt klaar te zijn voor een diepere hereniging van de man-vrouw potentie binnen ons Zelf. Maar ook hier geldt, dat dat ook op fysiek gebied haar uitwerking heeft. (De 6, materiele wereld, de aardse realiteit). Moeder Aarde resoneert prachtig mee uiteraard, want ook zij doorloopt op een bepaald niveau al deze trillingsverhogingen om ons als menselijk collectief bewustzijn zo krachtig mogelijk te kunnen dragen. Om weer op hogere trillingsniveaus, dieper in uitlijning met Bron, in je mens-zijn te kunnen functioneren, dient Moeder Aarde ook deze trillingen weer te kunnen ondersteunen. Het Planetair Bewustzijn neemt dus in die zin ook een enorme stap voorwaarts vandaag. De ervaring leert echter dat tijdens de zomer equinox heel vaak in de ochtend vreemd (nood) weer passeert met veel regen om ’s middags de zon te laten stralen. Meestal heel symbolisch: na de schoonmaak straalt het licht krachtiger (en langer) dan ooit. Dus ik ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Normaal gesproken zou ik dat niet meer herinneren, maar omdat ik al verschillende jaren met de zomer zonnewende buitenworkshops speciaal voordat moment georganiseerd heb, ligt het nog in de herinnering. Wat deze frequenties van deze bijzondere dag voor ieder individueel mogen betekenen is voor iedereen persoonlijk afgestemd op de eigen Zielsevolutie Weg. Maar hoe dan ook zullen deze frequenties, zon en maan samenkomst heel diep op alle lagen van ons Wezen door werken. De oude zon en maan krachten (beschadigingen, duale energie, wonden, littekens, etc.) zullen aangeraakt worden in een zuivering, zodat innerlijke ruimte ontstaat voor trillingsverhoging, voor het ‘indalen’ van Oorspronkelijke coderingen, die authentiek zijn en je weer meer zullen laten voelen wie jij echt Bent. Het zal diep in het celgeheugen maar ook in de kosmische archieven van je wezen wijzigingen brengen, waarbij de oude gepolariseerde ervaringen die je in het nu niet meer dienen ook ‘overschreven’ kunnen worden naar passende hogere trillingen die in overeenstemming zijn met je Bron. Een heel nieuw facet van bevrijding van het oude en binnen gaan in het nieuwe binnen je Zelf, in veel hogere trillingen dan voorheen,  is hoe dan ook voor iedereen aan de orde! Belangrijk dus om je eigen ruimte, rust en afstemming bewust ‘te pakken’, om te (door)voelen welke processen jij doorloopt, welke oude energieën vrij mogen komen en welke vernieuwing er in jou voelbaar mag worden! Ik wens iedereen een stralende zon- en maan- dag ineen. Dat we ons mannelijk en vrouwelijk Licht mogen her-inneren tot in de kern/Bron en deze met elkaar mogen verenigen in een innerlijk Heilig Huwelijk waarmee we ons Oorspronkelijke Zelf geboren mogen laten worden op aarde! © Willemien Timmer, 20-6-20-16 PS Omdat de energieën vandaag intens genoeg zijn heb ik gevoelsmatig besloten om niet vandaag maar juist morgen een afstand activatie binnen deze energieën te verzorgen. Voor een diepere integratie van alle aanrakingen, ompolingen en geactiveerde energieën van vandaag. Binnen de 3-6-9 codering die in de datum van morgen (21-6-2016) besloten ligt en die een essentiële Sleutel en formule bevat om alle aanrakingen van Zon en Maan vandaag in hun VOLheid dieper te gronden en te kunnen hanteren! Meer informatie over deze afstand activatie vind je hier: https://www.facebook.com/events/558040320987793/