Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Nieuwe krachtige producten : Soul en Core
Apofyliet's Seed of Light: Wil jij werkelijk Thuis komen in jezelf? In deze tijd van grootschalig Ontwaken in Bewustzijn zijn vele mensen bewust bezig met hun spirituele groeiprocessen. Juist het veelvuldig en diepgaand werken aan je eigen spirituele- en bewustwordingsgroei kan op alle fronten (bijv. emotioneel en of fysiek) een achtbaan veroorzaken waarbij op alle lagen afvalstoffen (en energieën) vrij komen. Ons fysieke jasje heeft soms erg veel moeite met alle trillingsverhogingen die naar de aarde en door ons bewustzijn heen stromen. Het fysieke lichaam kan moeite hebben om al die trillingen te geleiden en door te laten stromen. Het fysieke lichaam kan ook last hebben van alle oude coderingen, oude informatie en energieën die vrij komen ook op celniveau, voortkomend vanuit de vele trillingsverhogingen en Bewustzijn shifts. (Meer over de energetische trillingsverhogingen vind je op mijn website www.apofyliet,nl) Daarom ook is het van het grootste belang dat we goed voor ons fysieke lichaam zorgen. Wanneer we werken aan het Ascensieproces, waarbij het gaat om ons volledig bewustzijn weer te doen ontwaken, in ALLE lagen, betekend dat, dat ons fysieke lichaam daar ook aan mee dient te doen. Het Ascensieproces gaat niet alleen om energetisch en bewustzijnswerk, het gaat er om dat alle lagen erkend worden en mee mogen stromen. Dus ook ons fysieke jasje, waar we het steeds verder uitdijend en indalend bewustzijn weer mogen gaan her-inneren. Om ons lichaam krachtig, voedend en liefdevol te ondersteunen in deze immense veranderingsprocessen, bied ik prachtige krachtige ondersteunende producten aan die resoneren op deze Nieuwe Tijd. Naast energetisch en bewustzijnswerk mogen we echt ons fysieke lichaam in deze processen meenemen en ondersteunen. En ons lichaam heeft dat nodig! Wanneer onze lichaamssystemen weer dieper in balans komen, zuiver gevoed worden, zo optimaal mogelijk functioneren, dan kunnen onze cellen zich ook weer dieper openen in het Licht van de Essentie van wie wij Zijn! Al ons bewustzijn ligt opgeslagen ook in je fysieke cellen. En wanneer ons lichaam vrijer gemaakt wordt van belastende trillingen (door stoffen in voedingsmiddelen, pesticiden, straling en andere schadelijke stoffen) kan de oorspronkelijke cel informatie ook weer vrijer stromen. Wordt het ook makkelijker om de oude energetische informatie, opgeslagen in je cellen, echt te helen, los te laten en te zuiveren. Waardoor je pure Essentie, je eigen SOUL en CORE of Bron Informatie weer toegankelijk wordt! Je Zaad van Licht kan dan weer gaan stralen! Door de cellen van je fysieke lichaam heen. Dan kun je werkelijk landen met al je al geopende bewustzijn in je fysieke lichaam, waardoor je jouw trilling ook echt kunt gronden en belichamen. Doordat je je lichaam de juiste basis aanreikt om je trilling ook echt fysiek te verhogen. Waardoor de juiste voedingsbodem ontstaat zodat jouw hogere bewustzijnstrillingen daadwerkelijk door je fysiek heen kunnen gaan stromen. Zodat jouw 'hemel' letterlijk in jouw ' materie op aarde' landt! Ik heb een krachtig en simpel antwoord hierop gevonden om je fysieke lichttrilling immens te verhogen! Waardoor je hoger bewustzijn veel dieper in kan dalen en kan landen in de aardse realiteit! Op deze pagina vind je daar meer informatie over! Een eerste introductie van de nieuwe producten die via Spirituele Praktijk Apofyliet verkrijgbaar zijn:                  SOUL & CORE Ik kan alleen maar schrijven over mijn ervaringen en mijn gevoel bij deze producten. De wetenschappelijke kennis is niet mijn expertise en dat laat ik dan ook in liefde en erkenning over aan de professionals die zich daarin hebben gespecialiseerd. En die zich dan ook al veelvuldig op deze producten gericht hebben. Mijn expertise ligt op het gebied van energie- en bewustzijnswerk, persoonlijke groei en (begeleiding van) Multidimensionale- en ascensie ontwikkelingsprocessen. En zoals ze zeggen: schoenmaker blijf bij je leest, blijf ik dus vanuit mijn expertise de dingen die op mijn pad komen benaderen. En ik blijf vooral bij mezelf in deze want ik kan alleen maar vanuit mijn eigen (kritische) perspectief ‘oordelen’ over wat iets met mij doet. Of het nu fysiek of energie is, alles doet iets met je en dat vind ik bijzonder interessant om te onderzoeken als iets daartoe ‘roept’. Op deze pagina vind je dan ook vooral mijn perspectief, gevoelservaring en energetische benadering van deze prachtige krachtige producten. De meer aardse informatie, wetenschappelijke gegevens, werking van ingrediënten en dergelijke daar zal ik naar (door) verwijzen omdat deze ook bijzonder interessant en belangrijk zijn. Maar deze laat ik nogmaals over aan hen die daarin gespecialiseerd zijn. In de erkenning dat ik naast Multidimensionaal Wezen ben, ben ik evengoed mens, als Bron in ervaring op aarde, en heb een fysiek jasje wat net als bij iedereen wel eens ‘hapert’. Zeker temidden van de pittige processen van deze nieuwe tijd, waarin de trilling immens verhoogd wordt. Enkele maanden geleden kwam ik van daaruit uit bij een lieve collega die ik al jaren ken en zo kwam ik in contact met SOUL en CORE. En wauw! Vanaf het eerste moment voelde ik de krachtige Licht trilling van deze krachtige voeding uit zaden. Ik kreeg direct het gevoel dat dit letterlijk ‘Licht Voeding’ is, Voeding vanuit het Zaad van de planten, dus vanuit de kern, de oorspronkelijke Blauwdruk in de stof. En was meteen ‘overtuigd’ door gevoel. En ben meteen met deze producten begonnen voor eigen gebruik. Ik heb nu enkele maanden deze producten (vrij intensief ook, vanuit intuïtieve ingevingen) gebruikt en de resultaten zijn geweldig. De eerste twee maanden een diepe ontgifting op fysiek vlak, als ook energetisch. Het was alsof er vele heel oude ‘bedrading’ vrij kon komen uit de celstructuren die voorheen niet los te krijgen waren. Misschien omdat ze ‘bedekt’ waren met afvalstoffen of ‘gifstoffen’ door het dagelijks leven. Het maakt niet uit. Het loste steeds meer op. En dat doet het nog steeds. Inmiddels, enkele maanden verder voelt mijn lichaam veel meer verzacht aan, verschillende klachten zijn verdwenen en andere zijn echt afgezwakt of nog steeds verder afnemend. Ik voel me vele malen lichter, innerlijk schoner, gezonder, energieker en fitter. Ik merk dat ik veel makkelijker veel meer Licht en energie tot me kan nemen. En het meest interessante is wel dat ik merk hoe deze producten gewoon krachtig ondersteunen in het toelaten van meer Licht en Bewustzijn in mijn fysieke cellen en daarmee enorm krachtig ondersteunen in het proces van embodyment (belichamen van je hoger bewustzijn in je aardse mens-zijn). En hoe welkom is dat voor ieder die bezig is ‘voort te ploeteren’ op het pad van Ontwaken, Multidimensionaal Bewust worden en belichaming van de eigen Essentie op aarde. Wat een krachtige prachtige ondersteuning om je lichaam krachtig te voeden, te zuiveren en tegelijkertijd van meer energie te voorzien zodat het een krachtige voedingsbodem op zich wordt om je eigen hoger Bewustzijn steeds dieper te helpen doen indalen. Grappig genoeg hoorde ik pas enkele dagen geleden dat het bedrijf op 11-11-’11 gestart is, na de ingeving van mijn Zelf dat ik dit product onder de noemer ‘Apofyliet ’s Seed of Light’ in mijn praktijk wilde gaan aanbieden. En wauw, hoe toepasselijk en treffend, aansluitend en synchroon is dat weer met alle informatie die ik toenertijd heb doorgeven voor en na 11-11-’11 over de Seed of Life die op deze datum in het Menselijk Bewustzijn weer geactiveerd zou worden, in het perineum, in de basis, als een poort naar belichaming! Ik heb er toenertijd meerdere artikelen over geschreven en sindsdien vaak mee gewerkt (ook nu nog) in de workshops, om mensen hier bewust van te maken. (Zie onder andere dit artikel: http://www.apofyliet.nl/artnwe3.htm) Werkend met de Seed of Life/Light breng je bewuster al je bewustzijn in gronding en belichaming, zodat je energetisch werk ook echt verankerd wordt en leefbaar wordt in het aardse hier en nu. Aards gezien zit er een hele marketing aan deze producten vast en dat is niet echt mijn ding. Ik kan alleen maar werken vanuit mijn manier en dat is vanuit een hartgevoel en trilling die diep van binnen uit komt. Ik ben zeer enthousiast over deze producten, anders verbind ik me er ook niet mee uiteraard. En juist dat is voor mij de grootste waarde om deze producten verder te willen verspreiden. Ik voel de waarde, de potentie, de trilling van deze producten en ook de noodzaak om ons fysieke voertuig hier op aarde krachtig, liefdevol en voedzaam te ondersteunen in deze tijd waarin het lichaam het soms ronduit zwaar heeft in alle bewustzijns shifts. Dat is waarom ik besloten heb, puur vanuit gevoel, me te verbinden aan dit product. Ik zal de komende tijd proberen om meer van mijn ervaringen, maar ook van de energie van deze producten te gaan beschrijven op deze pagina. Daarnaast zal ik ook meer informatie over de producten zelf plaatsen, zodat je meer algemene informatie ook zult kunnen vinden, achtergronden, inhoud, werking, etc. Hoewel daar op internet al van alles over te vinden is. Commercie in de zin van marketing is niet mijn ding, dus ik ga in vertrouwen dat het Zaad van Licht haar eigen zaden uitstrooit en de juiste mensen aangeraakt mogen worden door haar trilling! Het is mogelijk deze producten vanaf vandaag in de praktijk of via mijn extra website www.myrainlife.com/seedoflight te bestellen. Voor vragen kun je uiteraard ook bij me terecht! @ Apofyliet's Seed of Light In het Zaad des Levens is Alle Potentie aanwezig in Oorspronkelijke Kracht in geconcentreerde vorm Voeding vanuit het zaad raakt ook jouw Potentie in je diepste Kern vanuit je Ziel Het helpt je fysieke Kracht te doen ontwaken om het beste en mooiste van wie jij Bent tot ontkiemen te brengen! Om Ziel en Kern in de diepste stof van jouw Multidimensionaal wezen aan te raken! Schoonmaak van het oude Terug naar het Oorspronkelijke Waarmee bezieling terug kan keren Ook in fysieke belichaming! © Willemien Timmer, 22-7-2016 De Seed of Life/Light en het proces van bewust Ontwaken en Belichaming Geometrie van Schepping: de Seed of Life Het symbool van de Seed of Life komt rechtstreeks uit het Hart van de Flower of Life. Het is de basis, het beginpatroon. Het zaad van waaruit Schepping voortkomt. De Flower of Life symboliseert het patroon van de Geometrie van de Schepping, maar de Seed of Life is het zaad dat dit ontwerp in zich draagt om te laten ontkiemen. Het zaad wat de gehele Blauwdruk van Potentie in zich draagt en dit doorgeeft aan elke vorm van groei wat vanuit het zaad voortkomt. Het zaad is de kern die alle potentie in de diepste oorspronkelijke kracht en Goddelijk design bevat. Dit werkt niet alleen in Schepping van bewustzijn en Multidimensionale of Universele Scheppingsvelden zo. Het principe ‘Zo boven, zo beneden en andersom’ gaat ook hier in werking: het geldt voor elk zaad. Elk zaad bevat de Blauwdruk en volledige potentie van wat een schepping is. De Seed of Life is opgebouwd uit een eerste cirkel, de eerste schepping, de Bron. Wanneer deze zich gaat afsplitsen van zichzelf ontstaat de Vescica Pisces. Dit is waar Bron zich verhouden met zichzelf, om zichzelf zogezegd te leren kennen. Dit is ook het begin van duaal bewustzijn vanuit een ander perspectief. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Alle perspectieven en alle potenties zijn in deze Geometrie van Schepping aanwezig! Vanuit de verhouding van de vescica pisces ontstaat de Heilige Drie Eenheid. Daar waar twee verbinden in gelijkwaardigheid ontstaat een derde veld. Een drievoudigheid in cirkels, en een drievoudigheid in Schepping. Wanneer de ‘celdeling’ verder gaat ontstaan uiteindelijk 6 cirkels om de Ene, de eerste cirkel. Dit is de Seed of Life. De Seed of Life bevat dus alle voorgaande stappen, van Bron tot en met Scheppingszaad en bevat daarmee alle coderingen en potentie van voorgaande stappen. Het Zaad des levens is letterlijk het Zaad van waaruit elke verdere creatie of schepping verder vorm zal krijgen. De Oorsprong is de Bronpotentie, die vorm krijgt in verschillende stappen en daarmee steeds meer ‘body’ krijgt door verschillende Multidimensionale sferen heen. Op deze wijze is elke vorm of creatie opgebouwd. Het Zaad des Levens staat aan het begin van elke werkelijke vormgeving. Of het nu gaat om een bloem, een mens, een dier, Lichtlichamen, het universum of wat dan ook. Ook de mens is opgebouwd uit deze geometrie. Het ontstaat met een eicel en een zaadcel die met elkaar verenigen en versmelten en van daaruit ontstaat de eerste celdeling en bouwt zich een organisme op vanuit steeds diepere celdeling. Ook ons fysieke bestaan heeft deze cycli doorlopen van Eenheid naar de Seed of Life als zaad of Blauwdruk van de vorm de aangenomen gaat worden, naar de meervoudigheid, op celniveau. Het getal 7 Het getal 7, van waaruit de Seed of Life opgebouwd is weerspiegeld en resoneert op de Goddelijke Scheppingskracht, op inspiratie, creatie en vormgeving. Het is letterlijk het Zaad des Levens, de essentiële bouwsteen die alle Blauwdrukinformatie bevat om een creatie vorm te geven in de hoogst haalbare oorspronkelijke potentie. Het getal 7 resoneert ook op de immense reikwijdte van klanken, kleuren, tonen en frequentiegolven die ook zichtbaar en hoorbaar zijn in deze 3D wereld (hoewel er in de Multidimensionale sferen heel veel meer kleur- en klank frequenties zijn). Het resoneert ook op de 7 stadia van schepping, de 7 dagen ‘dagen’ van waaruit Schepping opgebouwd is. De 7 is opgebouwd uit de eerste cirkel (1 = Eenheidsvelden) en de 6 (= materiele wereld) en is daarmee een poort van de hoogste Bronfrequenties naar de diepste aardse 3D materie toe. De Seed of Life is daarmee letterlijk een Zaad des Levens, een Zaad van Licht om dieper in de materie ook je Bronbewustzijn weer te gaan herinneren, in die oorspronkelijke trilling van je volledige Potentie en Blauwdruk te ontwaken en aanwezig te zijn op aarde. Oorspronkelijke Blauwdrukken in het Zaad Deze Blauwdrukken zitten niet alleen in ons ‘Zaad’, ook in ons Sterrenzaad en in de letterlijke fysieke zaden van alles op aarde bevat deze Blauwdrukcoderingen. De volledige Bron potentie van wat iets Is ligt besloten in het zaad. Naarmate iets uitgroeit uit het Zaad zal het de oorspronkelijke vorm van de Blauwdruk aannemen, dat zal het in eerste instantie te allen tijde doen. Dat is de aard van Schepping. De Seed of Life is immers de Blauwdruk van de Creatie. Maar afhankelijk van invloeden die deze creatie ontmoet (of jij dan nu bent als mens of een bloem, een boom, een dier of wat dan ook) zal die potentie ook echt ten volle tot bloei kunnen komen. Als er veel schadelijke invloeden zijn, zoals gifstoffen, straling, beschadigende of verwondende ervaringen of elementen, dan zal de creatie die voortkomt uit die oorspronkelijke potentie, ook beschadigt, verwond of verdraaid worden. Dat is wat we als mens o.a. sterk ervaren. Ons fysieke lichaam is ‘verdraait’ en ‘getekend’ door de ervaringen heen, door invloeden van buitenaf maar ook van binnen uit. We zijn een immens complex wezen met vele Multidimensionale systemen. Neem alleen maar even (om het simpel te houden) de mens als emotioneel, mentaal, fysiek ‘systeem’. Dat zijn al drie systemen die we in ons mens-zijn doorlopend ervaren en die veelal bij lange na niet meer met elkaar op een lijn of in harmonie functioneren. Wanneer externe of interne beschadigingen ons uit balans brengen en de oorspronkelijke verbondenheid van interne systemen verstoren, kun je je misschien voorstellen dat de oorspronkelijke Levenszaad frequentie ook ondergesneeuwd raakt. De Kracht van bewustwording De kracht van bewust wording en zijn brengen daarin een eerste verandering! Naarmate je steeds bewuster wordt van je Zelf en daarmee (bewust of onbewust) van jouw Blauwdruk (jouw Zaad des Levens) begint het proces van omkering. Van onbalans terug werken naar balans, van onbewustzijn en wonden terug naar bewustzijn en heelheid. We werken ons een lange weg terug naar ons Zaad des Levens/ Blauwdruk, om van daaruit weer dieper terug te keren in onze Bronpotentie en terug te keren naar de Eenheid van Bron. Onderweg ontmoeten we daarbij innerlijk vele beschadigingen, wonden, littekens in de vorm van kwetsuren en onbalans, giftige energieën en ervaringen die ons Zaad des levens vervormd hebben. We werken door verschillende lichaamssystemen en energetische systemen heen om deze steeds weer bewuster te gaan ervaren en zodoende weer steeds meer Multidimensionale velden, lagen en systemen met elkaar te verbinden. Herstel op weg terug naar een gelijkwaardige innerlijke manier van verbinding en samenwerking die ons steeds dieper Thuis helpt komen in Eenheid en Oorspronkelijke Potentie en Bron bewustzijn. Energetische Seed of Life Poort Vanaf de zomer van 2011 ontving ik geregeld berichten vanuit mijn hoger bewustzijn en Teams van Licht over een belangrijke activatie die op 11-11-’11 zou plaats vinden en ook heeft plaats gevonden in het collectief bewustzijnsveld. Zie hiervoor ook de vele artikelen die ik er toenertijd over schreef op www.apofyliet.nl Er werd doorlopend aangegeven dat op deze datum een codering vrij zou komen in de vorm van de Seed of Life, in het fysieke lichaam en de energievelden die je zou kunnen lokaliseren in het perineum (tussen stuit en basis chakra in). Gekoppeld aan onze eerste ontstaanscellen in dit gebied. Deze codering die weer geactiveerd werd in het menselijk bewustzijn heeft de energetische vorm van de Seed of Life en geldt als een poort of ‘kanaal’ van waaruit we veel dieper ons reeds geopende bewustzijn kunnen laten instromen in de basis, en in het fysieke cel- en DNA systeem. Bedoeling hiervan was en is om je fysieke systeem steeds meer mee te kunnen nemen in alle Bewustzijn shifts en trillingsverhogingen, en zodat je fysieke systemen en menselijk bewustzijn dieper gekoppeld worden aan je hogere bewustzijn. Het creëert een mogelijkheid om daadwerkelijk alles wat je multidimensionaal en energetisch wijzigt binnen je Zelf, en terugbrengt naar de oorspronkelijke Zijns frequentie, ook daadwerkelijk te kunnen laten landen in je mens-zijn en zodoende in belichaming te brengen. Zodat celbewustzijn en DNA ook steeds dieper naar een oorspronkelijke Blauwdruktrilling op getild kunnen worden. Waarbij alle oude informatie, beschadigingen, hechtingen aan duaal afgescheiden bewustzijn ook op fysiek menselijk valk omgedraaid kunnen worden naar het Oorspronkelijk Zaad des Levens. Deze stap in het Bewustwordingsproces is cruciaal en noodzakelijk wanneer je werkt aan volledige Godsrealisatie of ascensie. Alle lagen van wie wij Zijn dienen daarin mee genomen te worden. Dus ook het fysieke menselijke deel van ons Zijn. Pioniers in bewustzijn en de 'strijd' met fysieke belichaming Sommige pioniers in bewustzijn hebben al vele systemen binnen zichzelf inmiddels doorgrond en her- verbonden. Leven inmiddels vanuit een veel grootser bewustzijn en zijn bezig deze steeds dieper te gronden in de aardse velden van menselijk bewustzijn (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel). Daarbij lopen we allemaal regelmatig nog tegen nieuwe stagnaties op en met name het fysieke lichaam kan het zeer zwaar hebben met al deze energetische wijzigingen en trillingsverhogingen die dieper in de fysieke materie ingebracht worden. Nit alleen vanuit steeds diepere onbewuste lagen die opgeslagen lagen in het celgeheugen en die steeds meer vrij komen in de verhoogde trillingen en bewustwordingsprocessen, zijn hier in een ‘boosdoener’. Ook een doorlopende ‘stroom’ van externe beïnvloeding ondermijnt je lichaamssystemen op dagelijkse basis via straling, Electro stress, en met name via voeding. Want hoe gezond je ook eet en probeert te leven, overal zijn toegevoegde ingrediënten in te vinden die niet passen bij onze oorspronkelijke Brontrilling. Of je nu extra mineralen en vitaminen slikt, biologisch eet of niet. Er ontbreken soms elementen in de voeding die je lichaam nodig heeft om tot een volledig herstel, zuivering van de oude en in de oorspronkelijke Zaad des levens Potentie van je Zelf terug te keren. Fysiek maar ook energetisch. De doorlopende dagelijkse beïnvloeding van ons fysiek systeem (naast de ondermijning van het energetische stuk) ondermijnt in die zin dus ook onze verdere verdieping in bewustwording en met name de belichaming. Want daar waar steeds verstoringen (onbewust) ingebracht worden, houdt ons dat bezig met het werken aan het opruimen van deze verstoringen, maar is als een soort van dweilen met de kraan open. Dat betekent dat we heus wel prachtige stappen zetten in verdieping, bewustwording en belichaming, maar ook dat die stapjes die we zetten heel veel kracht kosten. Ons lichaam is veelal uitgeput van de veelheid aan processen en groei die door alle trillingsverhogingen doorlopen worden, en het gebrek aan letterlijke Lichtvoeding ook op fysiek vlak draagt daar niet aan bij. Wat Soul en Core in dit verhaal kunnen betekenen Ons lichaam vraagt om diepere ondersteuning om met meer gemak de processen die van ons (innerlijk) zijn te kunnen doorlopen. Op alle niveaus, ook fysiek. Wanneer ons fysiek lichaam meer gevoed wordt met zuivere, passende trillingen versterkt dat letterlijk de weerstand. Weerstand tegen beïnvloedende energieën, verstorende straling als verstorende ingrediënten uit de voedingsindustrie. De producten Soul en Core worden vervaardigd vanuit de meest zuivere vorm van zaden (!) die te vinden zijn. Vrij van genetische manipulatie, straling of welke externe beïnvloeding dan ook die het Zaad des Levens vervormt. Zij bevatten in die zin dus de meest hoge trilling en Blauwdrukinformatie van de gebruikte ingrediënten. De zaden van verschillende hoogwaardige planten, of eigenlijk het Blauwdrukveld daarvan. De Blauwdruk zit immers in het zaad besloten. De zaden zijn Potentievelden, de basis van Schepping en nieuwe creatie, die in rechte verbinding met de Bronfrequentie staan. Waarin de pure Levenskracht nog aanwezig is. Ik ervaar deze producten echt als een Lichtvoeding die het Zaad des Levens via de plantenzaden ook in je Zelf weer aanwakkert. (Daarnaast omvatten deze producten een voedingswaarde van meer dan de aanbevolen porties groente, fruit en andere noodzakelijke voedingsstoffen die per dag aangeraden worden.) Door je lichaam diepgaand te ontgiften en ontstoren van alle externe en interne beïnvloeding, die je weg houden uit je eigen Seed of Life en dus Blauwdruk Potentie op fysiek celniveau. Deze producten werken daarnaast herstellend, opbouwend, vitaliserend. Ze herstellen je energie, je eigen verbinding met je lichaam, omdat deze door gebruik van deze producten weer in een verhoogde trilling komt, passend bij de multidimensionale trilling die je Bent. Van hieruit lossen verstoringen op die via externe wegen doorlopend je systeem ondermijnen om je bij je Zelf weg te houden, om je bij je Oorspronkelijke reeds gewekte trilling en bewustzijn weg te houden uit ‘de stof’. Wanneer je lichaam in een oorspronkelijker trilling terug keert, kan je bewustzijn dus ook met meer gemak echt gaan koppelen, ‘indalen’ en landen in je basis, in je lichaam, in je celstructuren! Gods Realisatie en het proces van belichaming wat daaraan voorafgaat, het koppelen van het Gods bewustzijn in jouw fysieke systemen gaat dan veel gemakkelijker. Je gaat voelen dat je veel meer van binnenuit ondersteund wordt. Ondermijning van buitenaf wordt sneller herkend en geëlimineerd en heeft vele malen minder effect. Je lichaam wordt weer opgebouwd, stap voor stap, om in haar oorspronkelijke trilling (wie jij Nu Bent) te komen, om van daaruit je pad van Ascensie dieper te kunnen vervolgen. Waarbij je lichaam ook actief deelgenoot wordt van dat proces. De Seed of Life in de basis (perineum) kan hiermee veel verder open gaan, als energetisch Lichtkanaal, die bedoeld is om je hogere bewustzijn echt te gaan koppelen aan de materie, om je Zijn echt in je aardse fysieke mens-zijn te belichamen. Wanneer je fysieke energie dieper herstelt, stroomt alles vele malen makkelijker! De Zaden van Leven en Licht voeden jouw eigen Zaad van Leven en Licht, fysiek als ook energetisch. Het ontsteekt je innerlijke Licht en herstelt je oorspronkelijke trilling waardoor je dieper weer kunt uitlijnen met jouw Goddelijke Potentie. In combinatie met actief bewustzijnswerk levert dit letterlijk nieuwe Zaden van Licht op, ervaar ik, want heel veel nieuwe energie, uitlijning, inspiratie en verbinding met Blauwdruk en Bron wordt daarmee geopend! N.B. Je hoeft niet per definitie last van allerhande klachten te hebben om deze producten te gebruiken! Het werkt ten alle tijden als Lichtvoeding! © Willemien Timmer, 23-7-2016 Investering in deze ondersteuning voor je Zelf: Losse verkoop in de praktijk: Doos voor 1 maand (30 stuks): Soul € 76,- (excl. verzendkosten) Core € 82,- (excl. verzendkosten) Weekverpakking om te proberen: 10 zakjes Soul € 27,50 (excl. verzendkosten)           7 zakjes Core € 22,-  (excl. verzendkosten)   Via mijn externe website: www.myrainlife.com/seedoflight  Losse verkoop Doos voor 1 maand (30 stuks): Soul € 88,- ( incl. 12,- verzendkosten vanuit het distributiecentrum)  Core € 95,- ( incl. 12,- verzendkosten vanuit het distributiecentrum) De voordeligste optie is: Via mijn externe website: www.myrainlife.com/seedoflight  Abonnementje (Autoship) (is eventueel na 1-maal gebruik gratis opzegbaar): Doos voor 1 maand (30 stuks): Soul € 71,- ( incl. 12,- verzendkosten vanuit het distributiecentrum)  Core € 78,- ( incl. 12,- verzendkosten vanuit het distributiecentrum) Voor heel veel meer informatie over deze prachtige krachtige Lichtvoedings producten, wat er precies in zit en wat het met je doet,  verwijs ik voor nu graag even naar mijn Facebook pagina hier over, waar met regelmaat meer informatie of eigen ervaringen vermeld worden:  www.facebook.com/Apofylietseedoflight Je kunt nu ook mijn GRATIS E-book aanvragen met heel veel meer informatie en eigen ervaringen! Voor meer informatie, vragen of de wens om dit product zelf te proberen, kun je contact opnemen via info@praktijk-apofyliet.nl
Vraag nu het GRATIS E-Book aan van mijn ervaringen en heel veel meer informatie!